–Vi sitter ikke stille når staten kommer

BeaskaNiillas, sentral samepolitiker og aksjonist vil ikke sitte stille når staten med hjelp fra politiet tvangsslakterJovsset Ánte Saras flokk.

–Vi har planer om å aksjonere. Vi kan ikke sitte stille og være taus når staten tråkkerpå Jovsset Ante ved å røve til seg reinflokken med makt og vold. Forhåpentligvis ser mange folk det urettferdige i dette og stiller opp om staten virkelig vil gjennomføre dette. Jovsset Ánte er ikke alene, sier Beaska Niillas til SÁMi Ođasmagasiidna.

–Med makt må de lære

 FN menneskerettighetskomité hadde oppfordret Landbruksdirektoratet til å vente med tvangstiltak fremtil FN har behandletsaken. Jovsset Ánte Sara anket Høyesterettsdommentil menneskerettighetskomiteen, men sist uke ga Øst-Finnmarks tingrett medhold til Landbruksdirektoratet: Man trenger ikke å vente på FN. Hvis Jovsset Ánte Sara selv ikke slakter nå, så kan staten gjennomføre tvangsslaktning i september, når Fala reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga i Kvalsund kommune. Kostnadene av dette må Sara selv å dekke.

Saras advokat vurderer å anke saken .Da blir det opp til lagmannsretten om saken skal opp til ny vurdering.

Beaska Niillas er ikke overrasket over at staten ikke ville lytte til FNs oppfordring. 

–Jeg blir ikke overrasket lenger. Daglig viser statenhvor lite verdifull løfter er for dem, selv løfter de har gitt til FN og i verdens sammenheng.  Når de selv ikke skjønner, må vi lære de med makt, sier Beaska Niillas. 

Sombbi Nigá, Niillas Somby vil delta på aksjonene. Han var en av de markante demonstranter under Alta-saken.. Govva: Torhild Johansen

Tidligere Alta-aksjondemonstrant Sombbi Nigá, Niilas Somby, vil delta i akjonen.  Sombbi Nigá ble kjent etter at han prøvde å sprenge en bro i forbindelse med Alta aksjonen, for deretter å flykte til Canada. Nå sier han at de må planlegge aksjonen. 

– Jeg blir med selvfølgelig, og vi må se på hva vi kan gjøre, sier han.

Før jul sa SV stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes at også han kommer nordover om staten virkelig vil gjennomføre tvangstiltak. 

Mari Boine savner solidaritetblant reindriftssamene

Mari Boine, Sápmis største artist, har brukt mye tid på denne saken. Hun dedikerte også en av konsertene hun avholdt i Kautokeino til Jovsset Ante. Hun sier det er altfor tung bør for et enkeltmenneske å kjempe alene mot staten. Selv om hun ikke vil bli sett på de planlagte aksjonene, oppfordrer hun reineiere til å vise solidaritet.

Mari Boine har brukt mye tid på Jovsset Ántes sak og dedikerte en konsert til ham. Selv om hun ikke blir å delta i den planlagte aksjonen, oppfordrer hun andre reindriftsutøvere til å stille opp for den unge mannen.  Foto: Johan Mathis Gaup

– Mest på grunn av personlige årsaker kan jeg ikke delta, men det er også noe inni meg som har gitt opp. En som kjenner rettighetskamper svært godt, sa en gang til meg, at det nytter lite om et enkeltmenneske kjemper alene mot staten. Jeg undres over at Jovsset Ántes siida og andre siidaer ikke solidariserer og støtter Jovsset Ántes sak. Har vi godkjent statens “hersk og splitt” politikk? Stats ekspertene ler nok godt bak vår rygg og sier slik de alltid har sagt: La bikkjene sloss seg imellom og fins det et flertall, så støtter vi den, sier Mari Boine. 

Selv om verdensartisten ikke blir å delta, så oppfordrer hun samer til å vise solidaritet med hverandre. 

Nå må siidaene stå sammen med denne unge mannen, gjøre slik vi så i Nils Gaups 1852-film, like før Kautokeino opprøret oppstod.  Jeg tror dette er en prinsippsak, og spørsmålet er om det lenger finnes solidaritet blant samer eller om staten har klart å splitte oss, sier Mari Boine. 

SÁMi Ođasmagasiidna har ikke fått Fálá distriktsleder Aslak Anders Sarasi tale. SÁMi Ođasmagasiidna vet at reinbeitedistriktet også har bedt staten omvente med tvangstiltak frem tilFN har uttalt seg i saken. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *