– Senterpartiet undergraver norsk selvråderett i reindriftspolitikken

Reindriftspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, mener at Senterpartiet undergraver norsk selvråderett i reindriftspolitikken ved ikke å respektere dommen fra høyesterett om at Jovsset Ante Sara må redusere antall rein.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *