Sávvá ráđđehusa guldalit Bargiidbellodaga

Bargiidbellodaga Stuorradiggejoavku árvala 64 miljovnna ruvnnu eambbo sámi doaimmaide. Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodaga Sámediggejoavku jođiheaddji sávvá ráđđehusa čuovvulit árvalusa.

JEARAHALLAN: GLR, NILS MARTIN KRISTENSEN

– Historjá čájeha ahte Bargiidbellodaga árvalusaid láve Norgga Ráđđehus čuovvulit. Maŋimuš geardde lei 2019:s go Bargiidbellodat árvalii lasi ruđa sámi oahpponeavvuide. Ráđđehus čuovvulii dalle dan. Bargiidbellodaga Sámedigge- ja Stuorradiggejoavkkus leamaš hui buorre ovttasbargu dáid áššiin, ahte oččodit ráđđehusa ipmirdit dárbbuid, lohká Bargiidbellodaga sámediggejoavkku jođiheaddji Ronny Wilhelmsen.

Wilhelmsen lohká lasáhusat mat lávejit goaikkehit rievdaduvvon nationála bušeahtas boahtá olu das ahte Bargiidbellodat Stuorradikkis leat buori barggu dahkan. Odne lea Olgeš, Gurut, Ovddádusbellodat ja Kristtalašálbmotbellodat gii čohkká ráđđehusas. 

– Bargiidbellodaga árvalusaid lávejit čuovvulit, muhto dieđusge lea maid nu ahte Sámedikki bargu ráđđehusa ektui váikkuha lassánemiide, lohká son.

Jus ráđđehus dál guldala Bargiidbellodaga de mearkkaša dat ahte Sámedikki bušeahtta lassána 10 proseanttain. 

– Go rievdaduvvon 2019 bušeahtas lasihedje 10 miljovnna ruvnnuin oahpponeavvuide, de vuorddášin ahte čuovvulit dán barggu. Ráđđehus ferte ipmirdit ahte fertejit oahpponeavvuid vuoruhit, lohká son. 

Wilhelmsen lea dego buot eará sámediggeáirasat beahtahallan go Sámediggebušehttii eai lasit hadde- ja bálkálassánemiid ge.

– Mu mielas lea beare heittot Ráđđehusas ja sii čájehit ahte eai beroš sámi áššiin. Nu ii sáhte leat, go mii fertet beassat ovdánit justa seamma ládje go dáččaservodat ge. Mun oaivvildan otná ráđđehus ferte guldališgoahtit sámi servodaga. Odne sii dego vajálduhttet sámi dárbbuid dalán go giddejit uvssa maŋŋel go leat čoahkkinastán Sámediggeráđiin. 

Wilhelmsen jáhkká jus šattašii ráđđehusmolsun, de šattašii buoret sámepolitihkka.

– Vaikko min joavku Bargiidbellodagas leat ovdal leamaš duhtameahttun máŋga Bargiidbellodaga mearrádusain dan botta go ledje ráđđehusas, de jáhkán áibbas eará dilli šattašii dál. Dušše alternatiiva bušeahtta čájeha ahte dilli buorránivččii. Dát ráđđehus oainnát ii leat gal vuoruhan sámiid obanassiige, lohká Wilhelmsen. 

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *