Sámedikkit ovttasbarget Walt Disney fitnodagain

Sámedikkit ja Sámiráđđi leat ožžon hui deaŧalaš vásihusaid ovttasbarggus Walt Disney Animation Studios fitnodagain.

– Mii leat okta álbmot riikarájáid rastá, muhto beaivválaččat bargat mii hárve oppasámi perspektiivvain nu čielgasit go mii leat bargan dán barggus. Hástalusaiguin min oktasaš eaiggáduššanrievtti birra oppasámi geahčastagas lea leamaš hui gelddolaš bargat, dadjet sámediggepresideanttat Tiina Sanila-Aikio (Su), Aili Keskitalo (No), Per-Olof Nutti (Ru) ja Sámeráđi presideanta Åsa Larsson-Blind.

Gudnejahttin ja dohkkeheapmi 

Suoidnemánus 2019 dieđihedje sámedikkit ja Sámiráđđi ahte ráhkaduvvo davvisámegielat veršuvdna filmmas Frozen 2, mii lea boađus Sámi ja Walt Disney Animation Studios gaskasaš ovttasbarggus. Sámedikkiide ja Sámiráđđái lea leamaš deaŧalaš sihkkarastit ahte sámi kultuvra mii lea inspireren filbmadahkkiid mat leat duogábealde Frozen 2, meannuduvvo gudnejahttimiin ja dohkkehemiin.

Sámi delegašuvdna geahčai osiid Frozen 2 filmmas ja leat duhtavačča ovttasbargguin. Govven: Lars Opstad/Sámediggi & Sámiráđđi

 Danne čohkkejuvvui sierra sámi áššedovdijoavku veahkkin filbmadahkkiide navigeret sámi kultuvrras, historjjás, vuoigatvuođain ja servodateallimis filbmaproseassa áigge. Sámi bargojoavkku namma lei “Verddet”.

– Mii leat nu rámis min “Verddiin”, geat leat váikkuhan fágamáhtuin ja sin erenoamáš vásihusaiguin dán barggus, dadjet sámi presideanttat. 

Verddet-joavkkus leat leamaš Karen Anne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta ja Anne Lajla Utsi. 

Áidnalunddot vejolašvuođat 

Šiehtadusas Sámiid ja Walt Disney Animation Studios gaskka leat maiddái leamaš eará positiivvalaš oalgeváikkuhusat sámi servodahkii, earret eará galgá láhččojuvvot fágalaš lonohallan ja gelbbolašvuođa ovddideapmi. Buot dát bealit bohtet ávkin sámi servodahkii. 

Walt Disney Frozen 2 lea inspirerejuvvon Sámis. Walt Disney lea bures gulahallan sámiiguin movt ovdanbuktit sámi kultuvrra. Govva: Walt Disney Animation Studios.

– Mii leat dán proseassas ferten identifiseret mii lea hui mávssolaš min servodahkii ollislaččat, earret eará oaidnit mii ahte gelbbolašvuođa doaibmabijut ja vejolaš ovttasbargovejolašvuođat leat deaŧalaččat sámi kulturbargiide ja olles Sápmái. Mii illudat beassat juohkit eanet detáljaid dan birra dađistaga go vejolašvuođat almmuhuvvojit, dadjet presideanttat. 

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *