Sámediggeráđđi sirdá 17,5 miljon ruvnno sámi álbmogii buorrin

Rehketdoallu čájeha ahte ollu surggiin leat báhcán ruđat 2021:s, ja daid geavaha sámediggeráđđi dál eará láhkai. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) dadjá ahte sii leat dál sirdán ruđa poasttaide main ruđat johtilit sáhttet boahtit ávkin sámi álbmogii.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko