Ráhkada dokumentára dáiddára Britta Marakatt-Labba birra

«Poehtalaš ja čuohci govvidus» sámi dáiddáris Britta
Marakatt-Labba lea
boađeboađii

Dronnet Sonja dearvvaha sámi dáiddára Britta Marakatt-Labba čájáhusa «Historier» almmolaš rahpamis. Golbma buolvva sámi dáiddárat Dronnet Sonja Dáiddastálljas jagi 2019.   Foto: Heiko Junge / NTB

Ruoŧa dokumentára «Historjá» lea filbmadahkki Thomas Jackson ráhkadan, dieđihan ruoŧa filbmainstituhtta, mii lea juolludan buvttadandoarjaga. Marakatt-Labba dáidda válddahallá máinnašumi mielde sámi kultuvrra, odne ja historjalaččat, ja sámiid boazoealáhusa – mii dán áiggi áitojuvvo globála dálkkádatroasu dihte.

Dokumentára lea dáiddára monumentála dáidaga «Historjá» gáibmi, mii lea 24 mehtera guhku tekstiilafriisa, huksejuvvon muitalussan mas leat elemeanttat sámi myhtalaš máilmmis ja maiddai sámi historjjás ja árgabeaivvi eallimis. 

Dat lea earret eará čájehuvvo Dronnet Sonja Dáiddastálljas 2019-čájáhusas mii loktii golbma buolvva sámi dáiddáriid. Britta Marakatt-Labba (rie.1951) gulai Máze-jovkui mas ledje gávcci miellahtu. Dat ásahuvvui 1978:s, ja ođasmahtte doahpaga sámi dáidda.

Jackson ovddit filbma lei «Den indre skogen» (2019), mas vuolggasadji lei movt vuovdi álo lea doaibma stoahkanšilljun dáidagii, mytologiijii ja miellagovahallamiidda, dego speajal olbmo siskkimuš eallimis – ja jearrá mii dáhpáhuvvá go meahcci jávká. Filbma čuvvodii dáiddáriid ja aktivisttaid geat geahččaledje ealáskahttit oktavuođa gaskal olbmo ja meahci – ja muhtimat sis ledje ge Marakatt-Labba, oktan Lars Lerin ja Eirik Havnes.

NTB