– Ráđđehus beare dološáigásaš

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo rámida Nils Yngve Vuolaba ja ávžžuha eambbosiid sirret veaikki ja eará doabbariid ja doalvut daid rievttes sadjái ja nu ávkkástallet minerálaiguin ođđasit. Presideanta ii leat seamma rámis dološáigásaš ráđđehusain, mii suovvá álggahit ovtta nuppi ruvkedoaimma.

– Dan maid Nils Yngve dahká lea justa sámi árvvuid mielde. Sámis mii dáhttut geavahit visot juoga mas nu, ja áinnas ávkkástallat das ođđasit ja eará láhkai. Dat lea dehálaš bargu sus, rámida sámediggepresideanta Aili Keskitalo. 

– Dálkkádatroassu ii buorrán jus viežžat eambbo luonddus

SÁMi ođasmagasiidna lea háleštan máŋggain fitnodagain, mat oaivvildit ahte dál ferte Norga vuoruhišgoahtit Urban Mininga, mainna sirrejit doabbariid teknologalaččat, nu ahte metállaid ovdamearkka dihte telefovnnain ja eará elektrovnnalaš buktagiin sáhttá ođđasit geavahit. Muđui ii leat vejolaš ollašuhttit EU gáibádusa, man mielde galgat ođđasit ávkkástallat 65 proseantta EE doabbariin.

– Mii geavahit eambbo go goassege ovdal ja dat lea maid čilgehus manne mis lea dálkkádatroassu. Lea váttis jáhkkit ahte dán roasu sáhttá čoavdit nu ahte vel eambbo viežžá luondduriggodagain. Mii fertet eará láhkai jurddašišgoahtit, ja dasto lea ođđasit ávkkástallan metállain okta čoavddus, lohká Keskitalo. 

Nussir váidda ii vel meannuduvvon

Lea vejolaš ođđasit ávkkástallat masá 80 proseanttain visot elektrovnnalaš doabbariin, jus fal visot elektrovnnalaš doabbarat dolvojuvvojit ođđasit ávkkástallamii ja jus fal eai suolát doabbariid doapparstašuvnnain. Dat mielddisbuvttášii jahkásaččat 50 tonna veaikki, mii lea guovtte geardde dan hivvodaga, maid Nussir nagoda buvttadit jahkásaččat. Ráđđehus oaidná lihkká dárbbu Nussira lágan ruvkedoaimmaide, ja sámediggepresideanta lohká dan dološáigásaš jurddašanvuohkin.

– Mu mielas ráđđehus ii geahča váikkuhusaid guhkes áigeperspektiivvas, go eai deattut guoddevaš bargovugiid ođasmuvakeahtes resurssaid oktavuođas. Lea njulgestaga boaresáigásaš jurddašanvuohki, son lohká.

 Leago maŋimuš sátni daddjon Nussira ruvkedoaimmain? Leago vejolaš dan bissehit?

– Sámediggi lea váidán Nussir ruvkedoaibmalobi ráđđehussii. Dat ii leat vel meannuduvvon. Mii vuorddašit ain ahte meannudit min váidaga, lohká presideanta. 

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *