Oaidná stuorra vejolašvuođaid

Kárášjohkalaš gründár Morten Dalseng (42) oaivvilda ahte livčče stuorra vejolašvuođat oažžut ceavzilis priváhta ealáhusa. Son háliidage leat mielde váikkuheamen positiivvalaččat servodaga ovdáneapmái ja leat mielde háhkamin ođđa bargosajiid ja loktemin ássanmovtta.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko