Njuorrasan nammadeamis

Mázelaš Hans Ole Nilsen Eira (49) válljejuvvui mannan vuossárgga ođđa sámediggeráđđái, áidna áirrasin gii ii leat NSR:s. Eira ovddasta Guovddášbellodaga.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko