Lea mediaid ovddasvástádus muitalit duohtavuođa

Lea mediaid ovddasvástádus gozihit maid álbmotválljejuvvon politihkkárat dahket ja masa geavahit min vearroruđaid. Seammás lea maid media ovddasvástádus muitalit duohtavuođa dainna lágiin ahte buohkat ipmirdit duohtavuođa. Dál jurddašan mun ovdamearkka dihte mátkki birra, mas njeallje sámi presideantta ja sin mánát gallededje Hollywooda ja Frozen II máilmmi vuosttaščájáhusa. SÁMi ođasmagasiidna lea olu čállán mátkki birra ja …

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *