Kjære KRF, FRP og Høyre – hør nå litt på oss!

Til vanlig skriver vi på samisk fordi vårt språk er truet, og vi er i ferd med å miste det. Men siden dere ikke forstår mitt folks språk, tar jeg dette på deres språk.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *