JOVSSET ÁNTE SLAKTER IKKE

Jovsset Ánte Saras advokat Trond Biti bekrefter at Jovsset Ánte Sara ikke gir etter for myndighetenes krav om å slakte 265 rein før nyttår.

– Jeg kan bekrefte at Jovsset Ánte ikke følger opp tvangstiltakene. Jeg håper nå at FNs menneskerettighetskomité gjør et hastevedtak eller et foreløpig vedtak. Jeg har også anket tvangsvedtaket. Selv om jeg vet at av det kanskje ikke nytter, så vil påklagen bruke noe tid, sier Jovsset Ánte Saras advokatTrond Biti.

Hvis Jovsset Ánte Sara ikke reduserer flokken til 75 rein dette året, så vil han tvangsmulktes dag for dag.

Samler pengene til mulkter

– I dag har han 350 rein og hvis han må betale dagsmulkt for 265 rein, så blir det omtrent 16500 kroner fi måneden, forklarer Biti og mener at denne risikoen må man ta fordi FN kan velte Norges bestemmelse og tvangsvedtaket vil falle.

Kunstnere er i ferd med å samle pengene som bidrar til å betale bøtene til Jovsset Ánte.

 – Jovsset Ánte skal ikke stå alene, vi ønsker å verne ham. Staten skal ikke klare å stanse FNs behansling av saken med trusler. Hvis myndighetene klarer å tvinge at Jovsset Ánte til å slakte, så betyr det at han har godkjent statens krav og slik faller saken i FN, sier Jovsset Ántte søster, Máret Ánne Sara.

Stortinget avviste FN

I forrige uke vedtok Stortinget å ikke avvente tvangstiltakene i påvente av FNs menneskerettighetskomité behandling. Jovsset Ánte har i fem år slåss for sine rettigheter. Han stevnte staten vant mot staten i både tingrett og lagmannsrett. Da han tapte i høyesteretten, anket Sara saken til FNs menneskerettighetskomiteen.

 – Høyesteretten har behandlet saken, og vi følger opp det. De to 230 andre reineiere  har redusert. Det må Sara også gjøre. Vi må beskytte beitelandene, sa Landbruksminister Bård Hoksrud rett etter stortingsvedtaket.

Sametinget med oppfordring

Sametingspresident Aili Keskitalo hadde ventet mer av Kristelig Folkeparti, som vat det partiet som veltet Stortingsforslaget om å vente med tvangstiltak.

– Selv om det gikk på denne måten i Stortinget, så kan regjering likevel bestemme å vente med tvangstiltak. Jeg ønsker at FN behandler saken så fort som mulig. FNs vedtak i saken bør ha en stor betydning, sa Keskitalo direkte etter Stortingsvedtaket.

Vrengte kofta i protest

Máret Ánne Sara var på Stortinget i vrengt kofta. I protest overrekte hun 5000 signaturer som krever å vente med tvangstiltak. Også Sametinget overrakte plenumsuttalelsen, med krav om å vente. Etter Stortingsvedtaket var Máret Ánne skuffet.

– Den norske regjeringen slakter ned våre reinflokker på argumentet om å beskytte beitelandet, samtidig som reindriftssamer over hele landet står i kamp mot den samme regjeringens ødeleggelser av nettopp beitelandet. Landbruksministeren sier de ikke plikter seg å avvente FN før tvangsslakting iverksettes på bakgrunn av økologiske hensyn mens regjeringsadvokaten sier de ikke er forpliktet til å stoppe ødeleggelsen av beitelandet/det økologiske grunnlaget for det om FN ber om stopp. Galskapen har nådd sitt høydepunkt. Hykleriet kan ikke lenger gjemmes eller bortforklares, sier Máret Ánne Sara.

Landbruksdirektorats direktør Liv Berit Hætta vil ikke å kommentere Trond Bitis uttalelse om at Jovsset Ánte nekter å gjennomføre tvangsvedtaket.

– Jeg vil først snakke med dem og ha en samtale internt i direktoratet før jeg kan uttale meg om dette, sier Hætta.

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *