HURRI GUOVTTOS NEAVTTAŠEABA SOJIIGUIN Giron Sámi Teáhter

Takakehto Charles ja Nina Walkeapää leaba vuosttas geardde lávddi alde ja beassaba neavttašit máŋggalágán lottiid, go Giron Sámi teáhter lokte árbevirolaš máidnasiid ja johtigoahtá miehtá Ruoŧa.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko