FRP innrømmer feilslått reindriftslov

FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss innrømmer at det skulle vært et minstetall i reindriften. – Man skulle hatt et minste tall på 250 rein, men da må reindriftsloven endres. Jovsset Ánte sak tror jeg er tapt fordi den er vedtatt i domstolene, sier Tørrfoss.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *