En rein suksess

På under 10 år har Rørosrein blitt en av de mest fremgangsrike samiske bedriftene i Sápmi. Bedriften har på få år gått fra 2 årsverk til 7 og jobber hele tiden med å utvikle nye og spennende produkter.

RØROSREIN AS: FUN FACT OM REINKJØTT

  • Det som folk åt som nummer tre til jul og nyttår de siste årene var reinkjøtt. 
  • Om hver person i Norge spiste 300 gram med reinkjøtt så ville det ikke være mer kjøtt igjen på markedet

Eva Nordfjell tar imot oss på familiegården litt utenfor Røros sentrum. Her har hun sammen med ektemannen, Magne Eggen Haugom gjort en mangeårig forretningsdrøm om til virkelighet. Siden oppstart i 2010 har Rørosrein utviklet seg til å bli en bedrift og et varemerke som står for variasjon og kvalitet. 

Tilfeldig start 

At bedriften fikk se dagens lys var en ren tilfeldighet og vegen til suksess har blitt til skritt for skritt.

ørosrein har jobbet fram en del unik produkter. Spekepølse med 100% rein basert på en eldre familieoppskrift er et av produktene som har slått godt ann

– Det var tilfeldig at vi startet opp, det var en drøm vi hadde om å kunne leve av reindrifta. Da vi tok over drifta til foreldrene min var jeg og Magne i vanlig jobb. Vi startet egentlig opp dette fordi vi fikk noen forespørsel om at enkelte turister ville se på rein. 

Matservering i gammen har blitt et av de mest populære tilbudene Røros Rein kan tilby bedrifter mfl.

– Og etter det så har det ballet på seg, først hadde vi en lavvo hvor vi tok imot besøk, etter hvert fikk vi en gamme hvor vi begynte å servere middag til gjester som kom innom. Det var i 2008 og da jobbet vi fortsatt med andre ting. Så ble jeg arbeidsledig og tenkte“hva gjør vi nå?”. Dermedtok vi fram en tanke vi hadde hatt lenge, om ha en komplett verdiskapning rundt reinflokken hvor vi følge reinkalven fra den blir født til den blir slaktet, tilberedt og servert på gjesten sitt bord, forklarer Eva Nordfjell. 

Må delta i hele prosessen

gamle fjøset har blitt ombygd til moderne produksjonslokaler for styrking og foredling av førsteklasses reinkjøtt.

Ekteparet forstodfort at om de skulle klare å utvikle arbeidsplasser og skape merinntekt,måtte Rørosrein AS ha kontroll over hele prosessen fra oppsyn med flokken til ferdig produkt. Dermed søkte de midler fra Innovasjon Norge til å bygge om gårdens fjøs til moderne lokaler for nedskjæring og foredling av kjøtt.

Med utgangspunkt i at Eva Nordfjell overtok flokken etter sine besteforeldre satset hun og ektemannen på å bygge opp Rørosrein rundt produkter de får fra flokken.

– Det som da var tiltenkt som to arbeidsplasser har i dag blitt til at vi har 16 stykker på lønningslista. Vi nærmer oss i dag snart 7 årsverk. Det er ganske artig at vi har klart å få til så mye og interessen for reinkjøtt bare vokser. Reinkjøtt er ikke noen billigvare, kjøttet er etter vår mening det sundeste kjøttet du kan få her til lands,så derfor skal det ikke selges på billigsalg. Den typiske kunden hos oss spør ikke på pris, kundene våre er kvalitetsbevisst,devet hva de vil ha og de vil ha det beste av det beste og da pris derfor uvesentlig for dem, forteller Eva. 

Opplevelsesturisme 

Bedriften har så langt har vunnet en rekke priser for sine kjøtt produkter. Blant annet har de to førstepriser og en andrepris fra finalen for Norske Måltider. Rørosrein AS satser i dag på produkter av høy kvalitet som kunden kan kjøpe og eventuelt gi videre som gaver. De produserer også i dag,det de hevder er den eneste spekepølsen med kun reinkjøtt. Men selv om kjøttproduksjonen går bra ønsker bedriften å ha flere bein å stå på. 

Temming av rein har blitt en del av bedriftens oppgaver. Mange turister ønsker å møte levende reinsdyr og dra på korte turer med kjøreren. Detter har blitt en del av tilbudene Rørosrein kan tilby turister og andre kunder.

– Vi satser en del på opplevelsesturisme. Det startet med temming av rein, vi lyktes ikke noe spesielt i starten, hadde ikke tid og muligheter til å få fram tamme nok rein, men det har bedret seg.  I fjor hadde vi 14 tamme rein hvorav 8 av dem ble brukt som kjørerein, noe det er det stor etterspørsel etter. Reinen som er temmet er det jeg som har ansvaret for og det er noe vi skal satse mer på i fremtiden. Røros er i startgropen i forhold til internasjonal turisme og vi tror vi har et produkt som kan være spennende for tilreisende turister. Vi jobber hele tiden med å tilpasse oss markedet og de forskjellige behovene det har året rund. Vi merker nå et jevnt trøkk året gjennom. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *