– En kjempe artig og givende utdannelse

Denne vinteren har det blitt utdannet fem sørsamiske tolker. Utdanningen har som hensikt å få til en bedre tolketjeneste mellom det offentlige og sørsamisktalende.

Fem studenter kan nå smykke seg med tittelen tolk i sørsamisk. Gjennom 1 år har de gått gjennom en grundig utdanning i hva det innebærer å jobbe som tolk. Noe av det man har lagt vekt på i utdanningen er hvordan man tolker mellom flere personer. Om du trodde at tolking bare er å oversette det en person sier til en annen så tar du feil, når man skal være tolk er det mye som skal tas hensyn til.

– Som tolk må man først og fremst mestre begge språk man skal tolke mellom svært godt. Man skal videre også kunne formidle mer enn det som sies. Stemningen i samtalen, hvordan folk uttrykker seg med mer. Det er også svært viktig å være nøyaktig og om man nesten ikke har blitt lagt merke til av de andre under tokningen, ja da har man gjort en god jobb, forklarer en av de fem studenten, Stig Arne Somby.

Taushetsplikt og Nøytralitet

I den skriftlige eksamen tolkene hadde i tolketeknikk handlet det mye om hvordan man som tolk skal jobbe for å skape tillitt mellom de parten man skal tolke mellom. Her var også et av emnene å vise at man kunne framstå som nøytral i en tolkesituasjon. 

– Vi har lært å ikke være upartisk men topartisk. Det at man gjør en jobb for to parter ikke bare for den ene er viktig når man jobber som tolk. Man må også kunne holde kjeft om det som blir sagt i det rommet, absolutt taushetsplikt er en viktig del av det å være tolk, forklarer Somby som tror det i fremtiden etter hvert som flere lærer seg språket, vil bli stadig mer behov for tolketjenester innen sørsamisk.

– De som har sørsamisk som morsmål har hatt og har rett til tolk i møte med NAV, politi, ja i det offentlige generelt, men til nå har det i stor grad vært et familiemedlem som har vært med som tolk for eksempel for eldre familiemedlemmer. Det har vært få eller ingen som har hatt kompetanse til å kunne tolke mellom norsk og sørsamisk, forklarer Somby

Han har selv lært seg både nord og sørsamisk i voksen alder og det har etter det nærmest blitt en livsoppgave for ham å jobbe med samiske språk.

Morsom utdanning

Somby tror at om man er god i både norsk og sørsamisk og tar en tolkeutdanning så har man store muligheter for å få seg jobb, og utdanningen var i følge ham en trivelig opplevelse.

– Dette er et av de artigste studiene jeg har tatt. Mye av utdanningen var basert på rollespill hvor en av medstudentene for eksempel spilte en pasient hos en lege og en av de andre studentene en norske tjenestepersonen. Den avsluttende eksamen var en praktisk oppgave, et rollespill veldig likt det vi hadde gjort i løpet av det året. For meg og mine sørsamiske medstudenter var ikke eksamen så skremmende, for  vi hadde utfordret hverandre hele vegen, og når vi da kom på eksamen gikk det veldig greit. Vi var godt forberedte og besto eksamen alle sammen. Det var også veldig morsomt å være med å utvikle språket. Mens andre språk ofte har utviklet terminologi innen forskjellige fagfelt så måtte vi under utdanningen utvikle egne terminologier, noe som var veldig givende, avslutter Somby som håper flere utdanner seg som sørsamsik tolk.

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *