Boares muohta suddá johtilit Ruoáneatnamis

Earáhuvvan dálkeminstar-
at dagahit, ahte Ruoná-
eatnamis muohttá uhci-
but go ovdal, várohit dutkit.

VAHCAVÁTNI: Uhcit vahca dahká, ahte boares muohta suddá johtileappot Ruonáeatnamis. Dás oidnojit jiekŋavárit Ilulissat báikki buohta. Illustrašuvdnagovva: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB 

Bivvalet dálkkit ja uhcit balvvadagat sullo badjel dahket, ahte jiekŋa ja muohta suddá johtileappot.  

VAHCAVÁILI LEHTTOHA SUDDAMA 

Dasa lassin mearkkaša vahcaváili, ahte boares, seavdnjadet muohta šaddá hearkkibun. Boares muohta sáhttá njammat eambo lieggasa go vahca, ja dáinna lágiin lassána suddan johtileappot. 

Borgemánus diibmá loahpahii dutkkus, ahte muohta mii juohke jagi gahččá Ruonáeatnamii, ii šat sáhte buhtadit jieŋa, mii suddá ja dahká ahte áhpi badjána miehtá máilmmi. 

DUTKAN 40 JAGI MIHTIDEMIID 

Jiekŋasuddan joatkašuvvá, vaikko vel eanajorbadasa liegganeapmi njoahcuduvvo, čilgejit dutkit, geat guorahalle measta 40 jagi satelihttamihtidemiid.   Mihtideamit čájehit, ahte máilmmi stuorámus sullo suddan lehttohišgođii jahkeduhátmolsašumi áigge. 

(©NTB-TT) 

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *