Áibbašii dáiddalaččat bargat

Eva Aira lea guhtta jagi bargan Kárášjoga dáiddaskuvlla rektorin. Dál guođđá ámmáha ja bargagoahtá fas dáiddalaččat.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko