3000 underskrifter på fire dager

Tvangsslakting av Jovsset Antes reinflokk skaper internasjonal forargelse. Verdensborgere signerer opprop mot Norges behandling av samene.

Underskriftskampanjen drives langt fra Norge, nærmere sagt i Nederland, av initiativtakeren Toine Korthout. 

– Når jeg ble kjent med hva som foregår i Norge, at staten tvinger reindriftssamene til å slakte store deler av reinflokkene sine, med store konsekvenser for samenes liv og kultur, ble jeg provosert, sier Korthout i en pressemelding. Han kontaktet Pile O´Sápmi og kunstneren Maret Anne Sara i håp om å kunne hjelpe. 

Hele verden engasjerer seg mot Norges maktovergrep

Mindre enn fire dager etter lanseringen støttes kampanjen av mer enn 3000 mennesker fra hele verden. 

– Bokstavelig talt fra hele verden, sier Korthout og viser til underskrifter og engasjement fra Skandinavia, Baltikum, Russland, Island, Grønland, Nederland, Storbritannia, Tyskland, Luxembourg, Sveits, Portugal, Serbia, USA, Canada, Mexico, Brasil, Sør-Afrika, Egypt, Myanmar, Thailand, Japan, Australia og New Zealand.

Nederlender Toine Korthou startet underskriftskampanjen.

Sjokk og vantro 

Det er oppløftende med verdensomspennende oppmerksomhet, selv om saken gjør meg veldig trist, sier Korthout som opplever at verdensbefolkningen møter sannheten om Norge med sjokk og vantro. 

– Mennesker globalt anser Norge som et eksempel på menneskerettighetenes omsorgsland. Beklageligvis så må jeg avkrefte denne illusjonen og informere om at samiske fiskere og deres lokalsamfunn, i likhet med det som nå skjer reindriftssamer, også har tapt både rettigheter og kultur for både norsk og finsk regjering. 

Takknemlig for internasjonal hjelp

Sara er takknemlig for den internasjonale oppslutningen og ser absolutt at Norges avfeielse av FN er en Internasjonal sak med konsekvenser for opprettholdelse og respekt for menneskerettigheter globalt.

–eg er glad for at verden ser oss, og at de er beredt til å hjelpe oss mot en regjering og et maktapparat som tillater seg så grove overgrep mot enkeltmennesker og så ødeleggende politikk og lov mot oss som folk, sier Maret Anne Sara. 

Faresignal for alle

Sara ha vakt stor internasjonal oppmerksomhet gjennom sine kunstinstallasjoner av reinhoder og kunstprosjektet Pile O´Sápmi, som retter kritiske blikk mot “rettferdighetsstaten” Norge, og den usynlige kampen her hjemme. 

– Det er et grunnleggende faresignal at stater og maktsystemer tillater seg slike overgrep og avfeier FN på denne måten. At Norge avfeier det internasjonale overvåkingsorganet når det angår slike overgrep på hjemmebane, tegner opp et farlig bilde. Hvis vi tillater dette mot Jovsset Ante, har vi godtatt at staten ikke forholder seg til menneskerettigheter eller urfolksrettigheter. Da kan hvem som helst være nestemann uten rettigheter, sier Sara i pressemelding. 

I dag foregår støttemarkeringer i både Tromsø og Oslo. I Oslo holdt NSR Beaska Niillas apell.

Pilé o Sapmi preassagovva

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *