Outi Pieskii 35 000 euro bálkkašupmi

Govvadáiddár Outi Pieski lea ožžon juolluduvvot 35 000 euro sturrosaš bálkkašumi Suoma Kulturruhtarájus.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *