Luohti dálkkasin ilus ja morrašis

Luođi mii sáhttit geavahit veahkkin dovdduid gieđahallat ja ovdanbuktit, sihke dalle go lea somá ja illu, muhto maiddái dalle go lea váivi ja moraš. Dás gullat Ruoŧa beale sámiid jurdagiid ja vásáhusaid das mo luohti lea ávkin buresveadjimii  ja mielladearvvašvuhtii. Maj-Lis Skaltje lea jearahallan vuorrasat sámiid ja su girjjis Luondu juoiggaha boahtá ovdan, manin olbmot …

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko