Boazobeatnaga árvvut

Beana lea olbmo dorvu, ja beana ge atná olbmo dorvun. Beana lea nu daddjon giehtageahčči, olmmoš dan biebmá, oahpaha ja stivre. Beana ja olmmoš leaba sorjavaččat nubbi nuppis. Olmmoš ii dárbbaš beatnaga dušše boazobarggus, muhto olles siidii ja boazodillái, ja beana fas oažžu olbmos sihke suoji, biepmu ja dorvvu.

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko

«Human Zoo» lea ain odne!

Hálidin oahpásmuvvat sámi historjái, ja vulgen ge Beaivváš Sámi Teáhtera ođđa čájálmasa, ”HumanZoo”, geahččat Romssas. Ledjen sáhkkii oaidnit mo govviduvvo sámiid dilli dalle go mátkkoštedje máilbmái turistet, jo dolin áigge, 1800-logus álgus. Olbmot vulge máilbmái čájehit sápmelašvuoda, bálkká ovddas. Makkár mielain sii dahke dan, bákkuin vai rámiin?

Don fertet leat loggejuvvon sisa jus áiggot lohkat dán ášši.

Jus juo leat diŋgojeaddji, deaddil dákko vai sáhtát logget sisa.
Muđui fertet oastit jahkediŋgojumi vai sáhtat lohkat áššiid. Diŋgo dákko