Ođđasat

Viimmat nubbi sámi filbmafestivála

Sápmi lea viiddis ja dáid beivviid leat olles leavttuin pláneme nuppi sámi filbmafestivála Rørosii, ja don beasat árvalit dasa nama.
Ođđa ráđđehusjulggaštus surgeha

Ii jáhke ávkkuhit ođđa eanandoalloministtaris

Jovsset Ánte Sara lea dál ožžon reivve, mas eanandoallodirektoráhta dáhttu Boazodoallostivrra mearridit bággonjuovvama. Sámediggeráđi Silje Karine Muotka ii leat hirpmahuvvan iige jáhke ođđa eanandoalloministaris leat ávki Jovsset Ánte Sarai.

Bovde stuora giellakonferánsii

Guovvamánu 4. ja 5 beaivve Sámediggi lágida stuora giellakonferánssa Tromssas. Dainna konferánssain álggaha Sámediggi ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiellajagi.

Teáhterčájálmasas duohtavuohtan – Dego oidnojuvvon

Beaivváš-teáhtera “Nissondeaivvadeapmi”-teáhterbihtás lea vuosttaščájálmas bearjadaga. Čájálmasas badjenisu galleda šloahta muitalan dihte dronnegii movt sii gillájit. Mannan vahku šattai teáhterbihttá duohtan go Su allavuohta dronnet Sonja bovdii sámi dáiddára, Máret Ánne Sara ságastit iežainis šloahtas.

Dállasteapmi

Mii ráhkadit juohke vahku reportáša sámi árbevirolaš eallimis man nu hámis. Dál de lea buolaštan ja mii áinnas coggat goikke- -hiid vai bivvat. Dolin eat geavahan kartáŋggaid, muhto aivve fal suinniid. Dál mii oahppat dállastit Elen Marianne Utsiin.

Dáhttu Canada vuhtiivdit Wet´suet´en álbmoga vuoigatvuođaid

Norgga Sámiid Riikkasearvi dáhttu Kanada stáhtaministara Justin Trudeau vuhtiiváldit eamiálbmotvuoigatvuođaid ja bissehit veahkaválddi, mii dáhpáhuvvá Wet´suwet´en aktivisttaid vuostá.

Čázetnjunit ihtán fas Hámmárfeasttas

-Leat máŋga ášši manin lea váttis loktet ovdán mearrasámevuođa dáppe Hámmárfeasttas. Lea goit dehálaš diehtit gos olmmoš boahtá, ja dovdat sihke iežas kultuvrra ja identiteahta, vaikko juoga lea jávkan.

Sámediggi ilus go OED hilgu Sandhaugen bieggafápmorusttega

Oljo- ja energiijadepartemeanta lea váldán vuhtii váidagiid mat leat boahtán NVE mearrádussii ahte guhkidit huksenáigemeari Sandhaugen bieggafápmorusttega dáfus Romssas. 

– Dronnegiin lei hui álki hupmat

Máret Ánne Sara beasai dronnet Sonjain deaivvadit gonagaslaš šloahtas. Máret Ánne beasai dronnegin ságastit dáidaga ja Jovsset Ánte duođalaš dili birra. – Orui nu issoras vuolgit šlohttii, muhto go de mieđustedje mu dronnega lusa ja mun bessen dearvvahit su, de oalggit gahčče.

Deaivvada dronnet Sonjain ihtin

Máret Ánne Sara lea bovdejuvvon gonagaslaš šlohttii ihttin. Son beassá dronnet Sonjain háleštit dáidagis ja maid duođalaš diliid birra. Dohko vuolgá son vuollegašvuođain muitalit iežas barggu birra ja maid čilget makkár dilis boazosámi bearaš eallá ja movt Norgga stáda bákkus áitá njuovvat Jovsset Ántte ealu.
Preassagovva: Per Heimly

– Go sánit eai leat šat, de ferte juoiggastit

Sámi Našunálateáhter Beaivváš álggaha ođđa jagi luđiiguin ja bovde JUOIGGAS-konseartačájálmasain teáhtergehččiid mielde musihkalaš mátkái miehtá Sámi. 

SVT Sápmi fállá mánáid-tv golmma gillii

Ođđajagimánu 5. beaivvi dii 13.45 čájehuvvo SVT Sámi vuosttaš golmmagielat mánáid-tv buvttadeapmi Hejolojla SVT mánáidkanálas.

Gudnejahttojuvvon

Ledje stuorra doalut, go sámi stuorámus dáiddár Synnøve Persen vuostáiválddii kulturráđi 2018 ánsobálkkašumi máŋgga jagi barggu ovddas dáiddárin ja diktačállin.

Son lágida sámi juovlamárkaniid Oslos

Youngstorget Oslos lágida Jarle Trulsen jahkásaččat Sámi juovlamárkaniid. 10 lávus, oktiibuot 1100 njealjádasmehteris besset oaivegávpoga ássit oastit sámi buktagiid.

Sámediggeráđđi dáhttu buoridit sámiide dearvvašvuođabálvalusaid

Sámediggeráđđi lea juolludan doarjaga oktiibuot 1,7 miljon ru sierra dearvvašvuođa- ja sosiálaprošeavttaide. Doarjja lea addojuvvon ođđa SAMINOR-iskkadeapmái, sámi mánáidsuodjalusa fierpmádahkii, sámi vuorasolbmuid dearvvašvuođa deaivvadeapmái ja sámi teavstta ja jiena bidjamii váibmovuolggaheddjiide.
Marie Louise Somby govven

Oažžu Sámi Ráđi bargostipeandda

Sámiráđi kulturlávdegoddi leat dál juolludan kulturdoarjagiid ja bargostipeanddaid 2019 ovddas. Golbma áigeguovdilis dáiddárat; Máret Ánne Sara, Akkil ja Sara Ajnnak, ožžo Sámiráđis bargostipeandda doarjjan sin dáiddalaš bargguide.

Siiddut