Ođđasat

- Mis lea máilmmi buorre Riddu Riđđu prográmma

Boahtte vahku álgá festivála, man sihke mánát, nuorat ja ollesolbmot vuorddašit. Riddu Riđus leat máilmmi olu fálaldagat buohkaide, ja prográmma lea spagga dievva buori artisttaiguin.

– Maŋimuš mátki ii lean duššái

Boares busse, mas leat 20 lullisámi boazodoalli, guođđá Norgga Boazodolliid Riikkasearvvi vuosttaš čoahkkima Tromssas. Fáhkka, Dunndaravuomis, busse ovdajuvla bávkkeha, iige vuoddji nagot stivret. Busse gártá Ranjoga garra rávdnjái. 20 mátkkošteaddji dáistalit galbma čázis. 16:s eai máhccan ruoktot. Suoidnemánu 5. beaivve lei 70 jagi vássán lihkuhisvuođas, mii lei stuora roassun lullisámiide.

Doarjja prošektii mas leat mielde nuorra duojárat

Sámediggeráđđi lea juolludan 100 000 ruvnno doarjjan Duodji Dreamers prošektii Riddu Riđđu oktavuođas.

Ráđđehus mieđihišgoahtá ođđa vistti

32 jagi leat vuordán. Dál ráđđehus mieđihišgoahtá hukset ođđa Saemien Sijte vistti. Stivrajođiheaddji Dan Jåma ii duostta jáhkkit dasa, ovdalgo oaidná rogganmašiinna šiljus.

Stuoridan doaluid

BeskánLuossaRock lágiduvvo viđát háve ja festivála lean dán jagi sturron guovtte beaivvi doaluide. Ovdal lágiduvvui dušše oaggungilvu lávvardaga veaigin ja konsearta eahkedis.

Háliida hástalit iežas

Kárášjohkalaš Berit Marie Lise Eira lávke dán jagáš BeskánLuossaRock lávdái geassemánu maŋimuš beaivvi danin go ii loga šat nu sákka ballat  “luohte-politiijain”.

Dáhttu ásahit máttasámi mánáidgárddi Troanddimii

Sámediggi ja Troanddima gielda barget máttasámi mánáidgárddi ásaheami ovdii. Jus buot manná plánaid mielde, de boahtte jagi rájes lea nana buorre fálaldat Troanddima sámemánáide.

Illudeaba go máttasámegiella vuoruhuvvo

Sámediggi juolludii 155 000 ruvnnu SÁMi ođasmagasiidnii ovdánahttit ja nannet digitála máttasámegielat mediafálaldaga. – Illusáhka máttasámegielagiidda, go dál ožžot nuvttá digitála mediafálaldaga iežaset eatnigillii.

– Lea váttis ohcat amas gillii

Čájehuvvo ahte menddo unnán sámi dáiddárat ja kulturfitnodagat ohcet ruhtadoarjaga Norgga Kulturráđis. – Amas gillii ja guhkes gaskkaid dihte šaddá váttis ohcat doarjagiid.

Doarju dáiddačoakkáldaga áimmahuššama

Sámediggeráđđi addá 200 000 ru doarjaga Árran julevsámi guovddážii dáiddaskeaŋkka áimmahuššamii maid leat ožžon sámi dáiddáris Elle Hánssas/Keviselies/Hans Ragnar Mathisenis.

Álgá sadjásaš redaktevran

SÁMi ođasmagasiidna lea virgádan Anne Berit Anti sadjásaš redaktevran jahkái. Son bargagoahtá gaskaboddosaš virggis geassemánu 25. beaivvi rájes.

Plassje sámegielaid hálddašanguvlui

Ráđđehus mearridii maŋŋebargga lahttudit Plassje suohkana Trøndelágas sámegielaid hálddašanguvlui suoidnemánu 1.b rájes.
Bargoheaitta NRK:s

– Dehálaš čalmmustahttit duhtameahttunvuođa

1700 miellahttu Norgga journalistasearvvi NRK-ossodagas (NRKJ) manne bargoheaitagii diibmu 13:01 rájes odne maŋŋebárgga. 31 sis gullet NRK Sápmái, gos váikkuhusat vuhttojit bures.

Sámiráđđi ođasmahttá Sámi Duodjemearkka

Sámiráđđi lea bargamin Sámi Duodjemearkka ođasmahttimin. Ulbmil bargguin lea suddjet duoji ja sámi designa, ja maiddái buoridit duoji ja sámi designa gálvomearkan.

Sámi gáhtadáidda Lofuhtii

Sámi lávdedáiddárat leat mielde dán jagi teáhterfestiválas Stamsundas gáhtadáidagiin.

Vuoitu sáhttá mearkkašit láhkarievdadusa

Mannan vahkkus lei okta deháleamos áššiin boazodoalu historjjás alimusrievttis. Ášši sáhttá guorahallat gitta 1800 vuođđalohkui, goas riiddut gaskkal máttasápmelaš badjeolbmuid ja eananeaiggádiid álggii.

Siiddut