Magasiidna

Sámi gründárat ja fitnodateaiggádat:

Niegut ožžot su iđđes lihkkat

Kárášjohkalaš badjealmmái ja gründár Jon Mikkel Eira illuda juohke iđida lihkkat ođđa jurdagiidda, iige loga makkárge niegu beare stuorisin.

Áibbašii dáiddalaččat bargat

Eva Aira lea guhtta jagi bargan Kárášjoga dáiddaskuvlla rektorin. Dál guođđá ámmáha ja bargagoahtá fas dáiddalaččat.

Mii – Gos – Goas? 08.06-15.06

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

– Dárbbašuvvojit eanet dokumentárat Sámis

Dan oaivvilda Dan Jåma, gii lea dokumentárafilbmadahkki, čuohppi, oanehašfilmmaid bagadalli, filbmafotográfa, muhto iežas mielas buot ovddemužžan muitaleaddji.

Mii – Gos – Goas? 01.06-08.06

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Máttaráhkku oahpaheaddjin

Ovddeš oahpaheaddji Edel Berit Kristine Klemetsdatter Hætta (96) dárbbaša dál ieš oahppu máttaráhkkubisttis, vuoi nagoda čuovvut ođđa áigásaš teknologiija.

Máttasámi giellalávgun gievruda

Plassje hoteallas lea olles leaktu, go 13 máttasámi máná leat čoahkkanan golmma beaivvi giellalávgumii, oahppat eambo iežaset giela.

Dološ vugiin hábme ođđaáigásaš čiŋaid

Garraduojár Ove Stødle viežžá buot ávdnasiid luonddus ja ráhkada dološ árbevirolaš bargovugiiguin áibbas ođđaáigásaš čiŋaid.

Mii – Gos – Goas? 25.05-01.06

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Duiskkas vuolgán oahppat máttasámegiela

Münchenlaš Sophie Lutz vulggii Plassjei oahppat máttasámegiela ja oaivvilda dan čábbámus giellan maid dán rádjai lea oahppan.

Ráiddostallamiin seailluha sámi árbevieruid

Molleš Piera fertii ieš álgit hearggástallat jus galggai dan oahppat, go son vásihii ahte ii dan birra ábuhan jearahaddat olbmuin. Iige eisege almmáiolbmuin, go dát han ii lean sin bargu árbevirolaččat.

Mii – Gos – Goas? 18.-25.05

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Rádiokino sámi nissoniid birra

Susanne Nordmann ja Eva Maria Fjellheim leaba ovttasbarggus Radio Rakeliin buvttadan radiodokumentáraráiddu, mas jearahallaba Sámi nissoniin mo sii vásihit dálááiggi.

– Lea áigi ahte duohtavuohta boahtá ovdán

Mannan duorastaga lágiduvvui Ohcejotnjálmmis nubbi čoahkkin soabadallanproseassas, gos ovdanbohte lossa, garra ja dovdduidečuohcci áššit.

Mii – Gos – Goas? 11.-18.05

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

– Mávssolaš ja ávkkálaš deaivvadeapmi

Sámediggi čohkkii vuosttaš háve buot duodjeaktevrraid ovtta sadjái cuoŋománu loahpas. Hálddašeaddjit leat sávvan jahkásaččat dákkár deaivvademiid.

Siiddut