Magasiidna

Mii – Gos – Goas? 10 -17.08

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Heastafeasta Kárášjogas

Sii deddet 10-20 geardde unnit go heasta ja illá ollet dan gáibbe vuollai ge. Kárášjoga nieiddat eai bala gal jiehtanaseallis ja áinnas čájehit SÁMi ođasmagasiidnii movt sin heastabiras lea.

Sámi ovdavázzit geat guđđe politihka

Lea fargga 30 jagi golihan dan rájes go Sámediggi ásahuvvui. 1989 rájes leat birrasiid 300 politihkkára masá 30 iešguđetge bellodagas leamaš mielde hábmeme sámepolitihka. Muhtimat leat leamaš hui oidnosis guhkit áigge. Soapmásat fas leat dušše finihan politihkalaš eallimis.

Govvemiin dokumentere garraduoji

Garraduodji lea dehálaš oassi sámi kultuvrras. Muhtimat leat duddjon eallinagiset, earát fas oahpahallet. Dál muhtun duojárat dokumenterejuvvojit govvema bokte.

Mii – Gos – Goas? 03 -10.08

SÁMI ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Finnmárku árvvoštallá stevdnet Norgga ráđđehusa

Finnmárkku ja Tromssa fylkkaid ovttastahttimis sáhttet šaddat dramáhtalaš váikkuhusat. – Lea dramáhtalaš, muhto árvvoštallet váidit mearrádusa Stuorradikki dárkkistanlávdegoddái ja vaikko vel doalvut ášši Norgga duopmostullui.

Lágahis boazodoalloguovllut leat stuora oaivebávččasin

Boazodoalloguovllut Norgga ja Ruoŧa riikkarájá goappatge bealde leat gártan stuora oaivebávččasin sihke Sámedikkiide ja Norgga ja Ruoŧa eiseválddiide. Čakčat galget bealit fas deaivvadit, go eai leat nagodan soahpat ođđa konvenšuvnna.

Poehtalaččat doarru vuoigatvuođaid ovddas

​​​​​​​Son lea vásihan vašuheami, cielaheami ja čorpmaid. Go geađgeruossa vel ceggeje lávu lusa, de balai iežas heakkas. Duostilis Ánná Káisá Partapuoli doarru bearraša vuoigatvuođaid ovddas, lávddis ja poehtalaččat.

Lea eallinagi bargan Máttasámi ovddas

​​​​​​​Sakka Nejne lea eanaš ollesolbmo eallinagis ovddidan máttasámegiela. Go nuorran bargagođii giela ovddidemiin, máttasámegiella lei juo oalát jávkame. Dál illuda go eambbosat leat sámástišgoahtán, muhto oaivvilda ahte lea ain olu bargu sihkkarastit ahte giella seailluhuvvo.

– Gárvot Márkomeanuide dego livččii 2118

Leatgo gearggus dán vahkkolohppii ja dán jagi Márkomennui? Festivála buvttadeaddji cavgila áibbas erenoamáš áššiid dan hárrái movt dán jagi gárvodat go dollet Gállogieddái.

Mii – Gos – Goas? 27.07-03.08

SÁMI ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

– Ovttastahttin ii gula Sámediggái 

Gieldaministtar Monica Mæland ii loga Tromssa ja Finnmárkku ovttastahttima dakkár áššin, man hárrái galggašii konsulteret Sámedikkiin. Dan imašta sámediggepresideanta.

– Sámás dárogillii maid

Gründer ja boazodoalli Unni M. Fjellheim dáhtošii sámegiela ja kultuvrra eambbo oidnosii dáčča servodagas. Danne hásttuha son olbmuid geavahit sámegiel sániid dárustettiin.

Mii – Gos – Goas? 20.07-27.07

SÁMI ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

Gearggus cuvket ovdagáttuid

15 jagi leat sámi nuorat johtán miehtá Norgga muitaleamen nuoraide sápmelaččaid birra. Riddu Riđus geigejedje diimmá Ofelaččat barggu viidáseappot ođđa jovkui.

Siiddut