Magasiidna

BLOGGA:

“Galle kilo sámi árvvuid dárbbaša du fitnodat?”

Jus jurddaša ahte min sámiid árvomáilbmi lea dego luomejeaggi ja min árvvut fas dego herskos luopmánat, de mii háhkat árvvuid dego luomečoaggimis.

Mii - Gos - Goas? 16.03-06.04

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii - Gos - Goas?” spáltii!

Oljoindustriijas ulloláiggiide

Kárášjohkalaš Anja Guttorm Graven lei bargamin oljosuorggis go oaččui vejolašvuođa huksegoahtit viidáset bearašfitnodaga, masa lea bidjan ollu návccaid 2009 rájes.

Mii - Gos - Goas? 09.03-16.03

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii - Gos - Goas!” spáltii!
KRONIHKKA

Rámbuvrrat sámi guovlluin galggaše čalmmustahttit sámegielaid eambbo

Sámegiella ja dárogiella galggaba sámelága bokte leat dásseárvosaččat. Sámediggi háliida hástalit ásahusaid, sihke priváhta ja almmolaš, eambbo čalmmustahttit ja geavahit sámegielaid. Dát hástaleapmi lea oassin sámi giellaođastusas maid Sámediggeráđđi lokte dievasčoahkkimii njukčamánus.

Bajon Biera turistegoahtán - ođđasit ja buorebut

Bajon Biera lea ožžon gohččuma suohkana sátnejođiheaddjis ahte ii go sáhtáše álggahit boazoturismma, go dál leat Sápmái ge leavvamin guhkesmátkkálaččat.
Sámi gründárat ja fitnodateaiggádat:

– Ulbmilin ii leat riggut

Knivsmed Stømeng AS fitnodaga oasseeaiggát ja beaivválaš jođiheaddji Steve Strømeng lohká fitnodaga sáhttit stuorrut ja riggut, muhto ii loga dan deháleamos ulbmiliin.

Mii - Gos - Goas? 16.-23.02

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke vahku juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii? Gos? Goas!” spáltii! 

Ávvudeapmi Kárášjogas

Kárášjoga servvodatviessu lei spagga dievva Sámi álbmotbeaivvi ávvudeddjiin ja 10. luohká oahppit ja váhnemat besse livžut gumpposruittu birra bivastat gállus.

MII - GOS - GOAS? 09.02-16.02

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii? Gos? Goas!” spáltii!

Bajon Biera gádju Rukses ruossa

Bajon Biera lei gulastan ahte olmmoš leI láhppon dálkki sisa duoddarii ja loahpas Rukses Ruossas álge riŋgut badjeolbmuin veahki, go sii leat vahku jo ohcan eaige dádjat dan dálkkis gosage.

Birgejupmi gielas vulggii Kárášjogas

Evgenij Jushkov lea Lujávrri giellačeahppi. Son dulko ruoššagielas sámegillii, dárogillii, ruoŧagillii ja maiddái eŋgelasgillii.

Idealisttat ealáskahttimin fas oađđi Guoládaga Sámi Rádio

Oađđi Guoládat Sámi Rádio lea lihkkamin fas. Vaikko eai gullo šat rádio ođđasat, iige tv oidno, de leat áŋgiris olbmot boktimin oađđi ásahusa. Dál leat fasken ánssu Canada ambassádas videofilmmas mii muitala Sámi Nisson Foruma riikkaidgaskasaš barggus.
Lohkkiidreivve:

Searvelanjas ovddidit sámegiela ja kultuvrra

Ovdalaš áiggi ii lean sámi bearaš beare eadni, áhčči ja mánná, muhto máŋggat buolvvat geat orro ovttas ja veahkehedje nubbi nuppi. Áhkku ja áddjá leigga dorvun ja veahkkin mánáid bajásgeassimis.

Soahtemuittuid filbma boktá garra dovdduid

Ovddit vahkkus lei TIFF:s vuosttaščájáhus dokumentárafilmmas «Buolli muittut», mii muitala Guovdageainnu boazosámiid dramáhtalaš soahtevásáhusa birra. Maŋisboahtti dadjá ahte filbma buktá dakkár dovddu dego ain livččii soahti sápmelaččain.

Mii - Gos - Goas? 26.01-02.02

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii? Gos? Goas!” spáltii!

Siiddut