Magasiidna

– Dál fertet oahppat gulahallat

– Bija dulkka eret ja guldal baicce. It dárbbat dulkka jus dárkilit guldalat. Dađistaga go hárjánat de ipmirdišgoađát. Dál lea áigi ahte mii gulahallagoahtit, beroškeahttá makkár sámegielagin háleštat dahje guldalat.

– Lea hui buorre giellavuoibmi dál

Spagga dievva lei Sámi giellakonferánsa. Sámit juohke sajis ledje čoahkkanan Tromsii. Dat illuda Sámediggepresideantta Aili Keskitalo.

Dronnet searvá Oslo Sámi álbmotbeaivvi doaluide

Oslos dáhpáhuvvá olu Sámi álbmotbeaivvi. Doppe leat ávvudoalut sihke Ráđđeviesus, Sámi viesus, Duopmogirkus ja eará sajiin. Dronnet Sonja ja Ruvdnoprinsa, Mari Boine, ISÁK, Tundra Electro leat namat mat geasuhit.

Sámi álbmotbeaivvi doalut

Sámi Álbmotbeaivvi doalut leat miehtá Sámi. Mii leat čohkken oasi dain.
Sámi árbevirolaš eallimis

Ráhkkan sámi nationála beaivái

Mii ráhkadit juohke vahku reportáša sámi árbevirolaš eallimis, man nu hámis. Dál de lea áigi ráhkkanit Sámi nationálabeaivvi ávvudit. Mis leat moadde buori vuogi, movt leat čikŋagasas ja vaikko mii čájehastit veahá redesign ođđa vuogis, de lea datge leamaš áibbas lunddolaš sámi eallimis.
Sámi árbevirolaš eallimis

Biđus

Mii čállit juohke vahku sámi árbevirolaš eallimis, man nu hámis. Dál leat ráhkkaneamen Sámi álbmotbeaivái. Áiggutgo biđđit? Dá čájeha Elen Marianne Utsi su vuogi biđđit.

Almmuha vuosttaš sámi nissonolbmo bácci Vaapstenis

Guovvamánu 6. beaivvi almmuhuvvo Elsa Laula Renberg bázzi, mii lágideddjiid dieđuid mielde lea vuosttaš sámi nisson- olbmo bázzi. Bázzi ceggejuvvo lea Vaapstenii ja almmuheami čađaha Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Dan lassin leat Sámi nationálabeaivvi ávvodoalut miehtá Sámi.

Viimmat nubbi sámi filbmafestivála

Sápmi lea viiddis ja dáid beivviid leat olles leavttuin pláneme nuppi sámi filbmafestivála Rørosii, ja don beasat árvalit dasa nama.

Teáhterčájálmasas duohtavuohtan – Dego oidnojuvvon

Beaivváš-teáhtera “Nissondeaivvadeapmi”-teáhterbihtás lea vuosttaščájálmas bearjadaga. Čájálmasas badjenisu galleda šloahta muitalan dihte dronnegii movt sii gillájit. Mannan vahku šattai teáhterbihttá duohtan go Su allavuohta dronnet Sonja bovdii sámi dáiddára, Máret Ánne Sara ságastit iežainis šloahtas.

Dállasteapmi

Mii ráhkadit juohke vahku reportáša sámi árbevirolaš eallimis man nu hámis. Dál de lea buolaštan ja mii áinnas coggat goikke- -hiid vai bivvat. Dolin eat geavahan kartáŋggaid, muhto aivve fal suinniid. Dál mii oahppat dállastit Elen Marianne Utsiin.

Čázetnjunit ihtán fas Hámmárfeasttas

-Leat máŋga ášši manin lea váttis loktet ovdán mearrasámevuođa dáppe Hámmárfeasttas. Lea goit dehálaš diehtit gos olmmoš boahtá, ja dovdat sihke iežas kultuvrra ja identiteahta, vaikko juoga lea jávkan.

Sámediggi ilus go OED hilgu Sandhaugen bieggafápmorusttega

Oljo- ja energiijadepartemeanta lea váldán vuhtii váidagiid mat leat boahtán NVE mearrádussii ahte guhkidit huksenáigemeari Sandhaugen bieggafápmorusttega dáfus Romssas. 

– Dronnegiin lei hui álki hupmat

Máret Ánne Sara beasai dronnet Sonjain deaivvadit gonagaslaš šloahtas. Máret Ánne beasai dronnegin ságastit dáidaga ja Jovsset Ánte duođalaš dili birra. – Orui nu issoras vuolgit šlohttii, muhto go de mieđustedje mu dronnega lusa ja mun bessen dearvvahit su, de oalggit gahčče.

Deaivvada dronnet Sonjain ihtin

Máret Ánne Sara lea bovdejuvvon gonagaslaš šlohttii ihttin. Son beassá dronnet Sonjain háleštit dáidagis ja maid duođalaš diliid birra. Dohko vuolgá son vuollegašvuođain muitalit iežas barggu birra ja maid čilget makkár dilis boazosámi bearaš eallá ja movt Norgga stáda bákkus áitá njuovvat Jovsset Ántte ealu.
Preassagovva: Per Heimly

– Go sánit eai leat šat, de ferte juoiggastit

Sámi Našunálateáhter Beaivváš álggaha ođđa jagi luđiiguin ja bovde JUOIGGAS-konseartačájálmasain teáhtergehččiid mielde musihkalaš mátkái miehtá Sámi. 

SVT Sápmi fállá mánáid-tv golmma gillii

Ođđajagimánu 5. beaivvi dii 13.45 čájehuvvo SVT Sámi vuosttaš golmmagielat mánáid-tv buvttadeapmi Hejolojla SVT mánáidkanálas.

Siiddut