Magasiidna

Son lea dál oahppan máttasámegielat dulka

– Hirbmat somás ja dehálaš oahppu

Dán dálvvi leat viđas gazzan máttasámegiel dulka-oahpu. Oahpahus galgá buoredit dulkonbálvalusaid gaskkal almmolaš ásahusaid ja máttasámegielagiid.

Anastasia ráhkisvuohta

Lei čába geassebeaivi 1960. Ársjohka. Ársjoga gilli lea Barents meara gáttis, guovdu Guoládatnjárgga, buori luossajoga johkanjálmmis. Nuorra Anastasia ja su ráhkis Aleksander čohkahallaba dollagáttis bassimin váras luosa. Vilges buoidi šnjiriha luossabihtás, goaiku dollii. Nuora guovttos geahččaba nubbi nubbái ráhkkásaš čalmmiiguin. Soai leaba lihkolaččat.
Boazodoallostivra bágge dál Jovsset Ánte njuovvat:

– Paradoksa go bággejit njuovvat seammás go rahpet Nussira

Boazodoallostivra ii dáhto vuordit Ovttastuvvon Našuvnnaid Olmmošvuoigatvuođalávdegoddi cealkámuša áššis ja bággejit dál Jovsset Ante Sara njuovvat 75 heggii gáržžes guohtuneatnamiid geažil. Seammás Norgga Ráđđehus rahpá Nussir ruvkedoaimmaid seamma guvlui gos Saras leat bohccot.
Sámi diibmobealli šattai sukseassan

Ođđa sámi designer hirpmástuhttá

Birtavárrilaš sámi bivttashábmejeaddji Ramona Salo vuittii gieskat DOGA ođđa designeriid bálkkašumi 2018. Dat lea stuorámus bálkkašumi, maid sáhttá vuoitit Norggas. Gilvvu lágida DOGA (Design ja arkitektuvra) ja son fidnii bálkkašumi designoahpu masterbargguinis “Sámi diibmobealli”.

Loahpahedje sámi vahku heargesprinttain guovdu gávpoga

Romssa sámi vahku loahpahedje guovdu gávpoga NM heargevuodjingilvvuin. Falimus heargi lei Selfie, man Nils Kai Ante Anti vujii. Eaiggát Biret Julianne Hætta illudii golli ovddas.

– Stádas ii leat seamma oaidnu go mis

– Bija dulkoma eret ja guldal baicce. It dárbbat dulkka jus dárkilit guldalat. Dađistaga go hárjánat de ipmirdišgoađát. Dál lea áigi gulahallagoahtit, beroškeahttá makkár sámegielagiin háleštat dahje guldalat.

– Sávvat buoret dili ođđa šiehtadusain

Lea ruosti buolaš, beaivváš ivdne čábbát lievlla, mii badjána bohccuid vuoigŋamis. Guovdu gárddi čuččoda ruoksadiin gárvodan 18 jahkásačča. Rievtti mielde galggašii son leat skuvllas, muhto odne áhčči dárbbašii veahki gárddis. Máŋga nuora leat seamma dilis. Šaddet oahpahusa ja boazobargguid gaskka viehkat. Lea hástalus, muhto dárbbašlaš.

Rahpet Nussira ruvkedoaimmaid

Ráđđehus ii guldalan Sámedikki. Dál suvvet Nussirii álggahit ruvkedoaimmaid ja ruvkebázahusaid gurret njuolgga vutnii.

Kárášjogas ávvudedje máŋggačuođis

Kárášjogas čoahkkanedje 250 čiŋadan olbmo ávvudit Sámi álbmotbeaivvi valáštallanhállas.

Ávvudeaddjit lassánan beliin Mearrasámis

- Dán jagi lei Hámmárfeasttas beali eanet beroštupmi sámi álbmotbeaivái ovddit jagiid ektui, illuda Gula-mearrasámisearvvi nubbinjođiheaddji Dagrun Sarak Sara.

Ávvudii fárrolágaid sámi mánáiguin Tromssas

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo galledii sámi mánáidgárddiid Tromssas ja giittii sin geat rahčet doalahan dihte sámi identitehta gávpogiin.

Ávvudedje stáhtaministariin, dronnegiin ja ruvdnoprinssain

Oslo sápmelaččat besse gonagaslaččaiguin ja stáhtaministtar Erna Solbergain ovttas herskostallat ja ávvudit Sámi álbmotbeaivve.
“A, čáh-čáh-cii, a čáh-čáh-cii, čáh-či, čáh-ci...”

Máilmmi vuosttaš sámegielat dohkát bivnnuhat

Juo Sámi giellakonferánssas Tromssas šurre olbmot mii dán jagi bivnnuheamos juovlaskeaŋkan šaddá. Sámegielat dohkká, mii hállá sihke davvi-, julev- ja máttasámegillii. Sámediggepresideanta Aili Keskitalo ja sámediggeráđi Mikkel Eskil Mikkelsen leigga nu duhtavačča go viimmat sámástit dohkátge.

– Dál fertet oahppat gulahallat

– Bija dulkka eret ja guldal baicce. It dárbbat dulkka jus dárkilit guldalat. Dađistaga go hárjánat de ipmirdišgoađát. Dál lea áigi ahte mii gulahallagoahtit, beroškeahttá makkár sámegielagin háleštat dahje guldalat.

– Lea hui buorre giellavuoibmi dál

Spagga dievva lei Sámi giellakonferánsa. Sámit juohke sajis ledje čoahkkanan Tromsii. Dat illuda Sámediggepresideantta Aili Keskitalo.

Dronnet searvá Oslo Sámi álbmotbeaivvi doaluide

Oslos dáhpáhuvvá olu Sámi álbmotbeaivvi. Doppe leat ávvudoalut sihke Ráđđeviesus, Sámi viesus, Duopmogirkus ja eará sajiin. Dronnet Sonja ja Ruvdnoprinsa, Mari Boine, ISÁK, Tundra Electro leat namat mat geasuhit.

Siiddut