Staten mener Peder driver ulovlig reindrift

For 20 år siden arvet han sin onkels reindriftsenhet. Etter mye rot fra myndighetenes side, mistet han alle rettighetene i 2016. Etter to tap i to rettsinstanser, så har kostnadene steget til over 800 000 kroner. – Jeg arbeider for mine rettigheter fremtil jeg går konkurs, sier Peder Sokki.

– Jeg må svare på denne. Nå ringer advokaten min. Det er sikkert avsagt dom nå, sier Peder og tar pause fra intervjuet.

SÁMi Ođasmagasiidna har nettopp møtt reinsdriftsutøver Peder Sokki på Pit Stop i Kautokeino. Midt i intervjuet ringer telefonen. Han har nylig kjempet mot staten i Hålogalands lagmannsrett. Hans advokat Anja Jonassen har ikke gode nyheter. Peder har tapt lagmannsretten og.

 

Til slutt gav de arven til Peder

Peder Sokki driver reindrift i Ordda distrik tilhørende Kautokeino kommune. Han er en av de reindriftsutøverne som nå har kjempet for sine rettigheter i rettssystemet.

Alt begynte da foreldrene ble gamle og han og broren fortsatte foreldrenes reindrift. Bror tok over fars drift, mens Peder fortsatte for mor frem til reindriftsadministrasjonen strøk denne driften.

Det skulle ikke være problematisk, siden Peder i 1998 arvet farbrors enhet. Det som skulle være hans levebrød, ble i stedet et mareritt uten like.

– Arven fra 1998 godtok ikke reindriftsadministrasjone. De sa denne driftsenheten var blitt avviklet, selv om avvikling aldri skjedde. Da onkel ble eldre solgte han flokken, men ikke driftsenheten, for den skulle jeg overta, forteller Sokki.

Siden da har saken blitt behandlet på kryss og tvers både administrativt, i daværende områdestyre og i reindriftsstyret. I Lagmannsrettens domsavsigelse omhandles saksgangen over flere sider.

– I 2013 tok områdestyret min sak alvorlig, og overførte driften til meg. Jeg trodde alt endelig var over, og jeg var svært fornøyd, forteller Sokki.

Arven ble fratatt

Det tok to år flør Landbruksdirektoratet registrerte driftsenheten til Peder Sokki. Istedet for å registrere videreføring av onkels enhet, klarte de på et vis å registrere det som en helt ny drift.

– Det er helt utrolig. Problemene gjenoppstod i det de registrerte det som en ny enhet, i motsetning til hva områdestyret hadde vedtatt. Når det kommer en ny siidaandel (driftsenhet) i reinbeitedistriktet er plutselig andre reindriftsutøvere part i saken. De fikk mulighet til opponere mot nytt medlem. Fem reindriftsutøvere ville ikke ha flere inn i distriktet og dermed slettet Landbruksdirektoratet driften min. At jeg ikke var ny og hadde rettigheter på lik linje med andre, brydde myndighetene seg ikke om.

Peder ble fullstendig rettsløs

 – Jeg klarer ikke å forstå hvordan direktoratet klarte å sno seg i saken på denne måten, men hensikten ved å opprette ny siidaandel, istedet for å videreføre den eksisterende siidaandelen som var min arv, var vel å jage enda en reindriftsutøver vekk fra beitelandet.

Peder er helt klar på sine rettigheter, men føler seg rettsløs.

­– Onkels dirftsenehet er fra 1978 da staten delte ut enheter til alle reindriftssamer med rettigheter. Da onkel sluttet i reindrifta solgte han reinen, men ikke selve driftsenheten. Vi har også klart å dokumentere at vært denne driftsenheten har hatt gjeterettigheter allerede på 1700 fra tallet. Å fjerne disse rettighetene med et pennestrøk, er helt vilt, sier Sokki.

Tapt to rettsinstanser

Etter dette rotet stevnet Peder staten for saksbehandlingsfeil

– I tingretten prosederte jeg på saksbehandlingsfeil som ble gjort ved å kalle min enhet for en ny enhet. Slik jeg forstod det, så hadde Staten en paragraf de kunne bruke for å  trylle gamle enheter til nye enheter. Dette vant staten på, sier Sokki.

Peder anket saken til Hålogalands lagmannsrett, og fylkesmannen sa de ville vente med tvangsavvikling frem til ankesaken ble behandlet. I slutten av november behandlet lagmannsretten hans anke. Nå har Peder tapt for annen gang.

 – Dette var noe jeg fryktet. Jeg har tapt igjen. De er i ferd med å røve alle mine retter. det er trist at det er slik. Staten kan rasere og herje med reindrifta som de vil. At de også kan stryke rettigheter som alltid har eksistert er uforståelig. Vi har sett det i flere saker.

Tilsammen vil både tingrett og lagmannsrett koste Sokki 817 000 kroner. Hva han har brukt av økonomiske midler i perioden før rettsakene, aner han ikke.

­– Jeg har allerede betalt 300 000 kr i forbindelse med rettsakene. Jeg frykter å gå konkurs. Det går jo millioner av kroner til dette.

Forbereder ankesak

I dag er Peder i ferd med å klargjøre seg for å anke saken til Høyesterett

Jeg utøver reindrift. Jeg har rein, men har ikke konsesjon til å drive det. Fylkesmannens advokat kalte meg for en ulovlig reindriftsutøver. Jeg får verken driftstilskudd som andre. Jeg får heller ikke erstatning for dokumenterte rovdyrtap siden jeg er rettsløs. For å spe på med inntekter til levebrød og til denne saken har jeg i tillegg til reindrifta tatt strøjobber. Det ender nok opp med at jeg må slakte simlene som er blitt igjen. Det er vel det som er statens taktikk. Få oss til å bli gjeldsslaver for så å gå personlig konkurs, for da kan man ikke drive med reindrift, sier han.

En trist reindriftsutøver, stemplet som ulovlig reineier, reiser seg. Han må nå ringe advokat for nærmere informasjon.

­– Jeg har ingen rettigheter mer, sier han trist.

 Peder Sokki ber nå om hjelp av Sametinget. Ifølge Sokki skal han møte sametingsrådet de førstkommende dagene. En god venn av Peder, Håkon Isak Vars, har igangsatt i en støtteaksjon på Facebook. Til nå har man samlet omtrent 50 000 kroner som skal bidra til å betale rettskostnadene. Gruppa på facebook heter Støtt Peder Sokki i kampen mot staten