Govva: Nils Egil Gaup

Vuittii guvssi SÁMi Ođasmagasiinnas

Oddgeir Nystad Kárášjogas eret vuittii SÁMi Ođasmagasiinna vuorbádeames ođđa diŋgojeddjiid gaskkas.

Son vuittii Ovllá Gaup duddjojuvvon guvssi. 

– SÁMi Ođasmagasiinnas sávvat lihkku guvssin. Seammás giitit su ja eará SÁMi Ođasmagasiinna diŋgojeddjiid. Din haga eat ceazzašii. Dattege lea nu ahte jus ain galgat sáhttit fállat áigeguovdilis reportášaid ja čiekŋalat ođđasiid, de dárbbašit lohkkiid. Justa odne doaibmat preassadoarjaga haga, ja jus lohkkiid mielas galggašeimmet ain joatkit ja nagodit ásahit virggiid vai nannešeimmet magasiinna sisdoalu, de dárbbašit du lohkkin, lohká SÁMi Ođasmagasiinna redaktevra Ánne Biret Anti.

Oddgeir Nystad, lihkulaš vuoiti illustii go SÁMi Ođasmagasiidna almmuhii vuoitán. 

– Giittán olu vuoittu ovddas, Diet gal lea nu fiinnis ahte in dieđe duostat geavahitge, lohká Nystad.