Viimmat nubbi sámi filbmafestivála

Sápmi lea viiddis ja dáid beivviid leat olles leavttuin pláneme nuppi sámi filbmafestivála Rørosii, ja don beasat árvalit dasa nama.

Tråante 2017 ávvudeame oktavuođas dáhtui Røros kinohoavda Jo Hage čalmmustahttit ávvudeame ja čájehit sámi filmmaid. Nu sii čájehedje 12-13 sámi filmma ovtta beaivvis Storstuggus, Rørosas. Filbmabeaivi lihkostuvai hui bures ja danne dáhttut ge dán bistevaš fálaldahkan.

– Go juo ná bures manai, ahte nu ollugat, sihke sápmelaččat ja earát, dáhtto geahččat sámi filmmaid, de jođánit gávnnaheimmet ahte mii dáhttut sierra sámi filbmafestivála. Mii oaidnit maid ahte Romsa International Film Festival čájeha eambbo ahte eambbo sámi filmmaid, nugo ovdamearkka dihte Amanda Kernella Sameblod. Dat čájeha ahte lea duohta jearru sámi filmmaide. Røros lea aiddo šaddan sámi giellahálddašanguovlun, ja mis leat eanet go doarvái ákkat dákkár festivála ásaheapmái, čilge kinohoavda Jo Hage.

 Viimmat nubbi sámi filbmafestivála

Rørosas lea guhkki Anárii, gos juohke ođđajagemánus lágidit Skábmagovaid, álgoálbmotfilbmafestivála. Kinohoavda oaivvildage ahte Norggas lea sadji vel ovtta filbmafestiválii, ja erenoamážit Mátta-Sámis. Danin son ja earát lávdegottis áiggošedje ásahit filbmafestivála, mas lea sámi profiila, ja dađistaga olahit máilmmi ge.

Sus lea earet eará Stig Arne Somby mielde plánain. Somby lea guhká sávvan sámi filbmafestivála dán guvlui.  

– 2019 lea ON riikkaidgaskasaš eamiálbmotgiellajahki ja dat lea buorre jahki álggahit dákkár filbmafestivála. Dáhttu livččii maid eará eamiálbmotfilmmaid čájehit ja nu olahit vel eambbo gehččiid, čilge Somby.

Soai árvvoštallaba festivála heivet buohkaide, ja erenoamážit mánáide ja nuoraide. Sávaldat lea ahte festivála galggašii riegádahttit eambbo sámi filbmadahkkiid.

– Jurddašit vuos čájehit filmmaid skuvllas ovdal festivála. Mii maid árvvoštallat iešguđet filbmačájáhusbáikkiid ja sávvat vuosttaš filbmafestivála lágiduvvot juo boahtte skápma. Justa dál leat ruhtademiin bargame. Eat dieđe vel olugo festivála máksá, go mii dáhttut maiddái lágidit filbmabajiid mánáide ja nuoraide, vai oahpásnuvvet ja ohppet filmmaid ráhkadit. Mii duođaid dáhttut movttiidahttit mánáid ja nuoraid šaddat filbmadahkkin, čilge Hage. 

Filbmafestivála namma?

Filbmaberošteaddji guovttos sávvaba sihke Sámedikki, Sámiráđi, Sámi filbmainstituhta, Røros gieldda ja earáid oažžut veahkkin. Muhto ovdal dan de ferte hutkat nama ja dasa sávvaba ge SÁMi ođasmagasiinna lohkkiin árvalusaid.

– Eat leat vel geargan nama jurddašit, ja go juo dii lehpet vuosttaš media geat dás ráhkadehpet ášši, de sávvat din lohkkiin árvalusaid, lohká Stig Arne Somby gii hui sihkkarit ovttas Rørosa kinohoavddain addiba kinobileahtaid jus fal du árvalus válljejuvvo.