Sofia Jannok boahtá boahtte jagi Anárii. Preassagovva

Sofia Jannok Skábmagovaide

Okta sámemusihka šearrámuš násttiin, Sofia Jannok, boahtá jagi 2018 Skábmagovaide Anárii.

Jannok lea lávddi alde Skábmagovaid virggálaš joatkafeastain Papana-baaris lávvardaga 27.1.2018 ja oassalásta panela-ságastallamii lávvardaga veaigin Sajosis.

– Sofia Jannok lea okta diein artisttain, geaid olbmot leat buot eanemus sávvan ja danin lei hui fiinna hommá beassat bovdet su deikke. Lassin oaččuime áigetávvaliidge heivet nie bures oktii, ahte su konsearta lea justa Skábmagovaid áigge ja mii beassat gullat su Skábmagovaid virggálaš joatkkafeasttain, illuda Papana oamasteaddji, Issu Suoninen preassadieđáhusas.

Sofia Jannok lea eret Ruoŧa beal Sámis. Son lea leamašan guktii Grammis-evttohasan ja oaččui jagis 2015 Áillohaš-bálkášumi. Super bivnnuhis Jannok lea buktán musihkkan ovdan álgoálbmogiid váttisvuođaid ja su We are still here -musihkkavideo vuittii buoremus musihkkavideo bálkášumi ImagineNATIVE -festiválas, Kanadas.

– Min dán jagi temán lea Ellos eallin! ja mis leat olu ealligovat gieđahallet vuostálastima ja rivttiid bealis dáistaleami ja danin Sofia Jannok heive dievaslaččat min festivála dán jagi temái, cealká Skábmagovaid doaibmajođiheaddji, Sunna Nousuniemi.

20. Skábmagovat festivála lágiduvvo Anáris 25.-28.1.2018. Skábmagovaid lágida Sámedáidaga doarjjasearvvi rs. ovttas Saamelaismusea Siidain, kulturguovddáš Sajosiin, Ealligovvaguovddaš Skábmain, Sámi Oahpahusguovddášiin, YLE Sápmin ja International Sámi Film Institutein. Skábmagovaid joatkkafeasttaid lágida jagis 2018 Papana-baari.

Emneord: