Andreas Kramer lea dušše 21 jagi boaris, muhto lea juo čájehan fámuid ja vuoimmi buoremusaid searvvis 800 mehter viehkamis. Son lea sámi mánáid ja nuoraid ovdagovva. Govva: Per Skoog

Sámi ovdagovva EM silbbain

Sámi ovdagovva Andreas Kramer (21) geas lea gullevašvuohta Guovdageidnui, ja geas ovdalaččas lea U23 EM golli diimmážis, faskii Ruoŧa ovddas silbba Eurohpá meašttirgilvvuin Berlinas.
SÁMI ođasmagasiidna hálešta telefovnnas movttegis ja duhtavaš Andreas Krameriin dan botta go válddesta bottu barggus. Sutnje leat riŋgen buot máilmmi mediat, muhto lihkká astá háleštit minguin maid. Vuoi makkár viehkamiid čađahit. Vihket seamma johtilit go Ruoŧa olahus lea ja faskejit EM-silbba...
Lese mer?
Jeg er abonnent Jeg er ikke abonnent
Logg inn Bli abonnent