Mii – Gos – Goas? 17 - 24.08

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

 

ČOAHKKIMAT JA KONFERÁNSSAT

 

24.08 DII. 10-12:00 Rabas čoahkkin giellaloktema birra Sámedikkis

Sámediggi lea bargagoahtán guhkitáiggi giellaáŋgiruššamiin – Sámedikki giellaođastusain, man gohčodit Giellaloktemin. Giellalokten lea obbalaš ja ulbmillaš áŋgiruššan sámegielaid ektui olles servodagas, ja lea NAČ 2016:18 Váibmogiella čuovvoleamis oassin.

Min vuođđooaidnu lea ahte sámegielat ja dárogiella leat ovttadássásaš ja ovttaárvosaš gielat servodagas. Dat mielddisbuktá ahte buot almmolaš ásahusat, ealáhusat, organisašuvnnat ja priváhta aktevrrat ávžžuhuvvojit váldit stuorit ovddasvástádusa das ahte sámegielat gullojit, oidnojit ja adnojit olles servvodagas. 

Dál bovde Sámediggi din buktit árvalusaid dán gelddolaš bargui. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda, main Sámediggepresideanta muitala giellaloktenbarggu birra.

Áigi ja báiki: borgemánu 24. b. dii 10.-12.00, Sámedikki auditorias, Kárášjogas. 

Beaiveborramuš fállojuvvo dii 12.00 Sámedikki kantiinas. 
Dieđit čujuhussii: kirsten.appfjell@samediggi.no
Dieđit boradatgo ja jos boradat, de leatgo dus biebmoallergiijat maid fertet vuhtiiváldit.

 

20-22.08 dii.09:00 rájes - Winhec AGM 2018 Sámi Allaskuvllas Guovdageainnus.

Winhec AGM 2018 lea váldočoahkkin máilmmi eamiálbmogiid alit oahpu birra.

Eambbo dieđut

 

KURSSAT JA KONFERÁNSSAT

22-24.08 Máilmmi eamiálbmogiid dutkan- ja oahpahuskonferánsa.

Sámi allaskuvla bovde máilmmi eamiálbmogiid dutkan- ja oahpahuskonferánsii Guovdageidnui.

22.08 dii. 17:30-21:30 Davvisámegielkursa SAAL 1 - eahketkursa easkkaálgiide

Kursa lágiduvvo Álttá Sámi giellaguovddážis. Kursa heive easkkaálgiide, heive buohkaide geat háliidit oahppat sámegiela.

Borgemánu 22. beaivve álgá SAAL1-kursa, mas oahpat praktihkalaččat geavahit giela. Kursa lea heivehuvvon sidjiide geat eai máhte sámegiela ja kurssa vuođđun leat Davvin 1 ja 2 -girjjit. Oahpahus lea eahkediid ja vahkkoloahpaid.

 

GEASSECAMPA

23-26.08 Finnmárkku diabetessearvvi geasseleaira 2018 Kárášjogas

Diabetessearvi bovde mánáid, nuoraid ja sin bearrašiid geasseleirii Kárášjoga Campingii. Sii lohpidit gelddolaš prográmma.

 

FEARA MII

18.08 dii 13-16:00 Lullisámi boazodoallu ja luohti

Svahken Sijte muitala lullisámi boazodoalus Gutulias ja Daniel Mortessona ássanbáikkis Kjerranis Valdasváriin. Máttasámi musihkar Marja Mortensson guoimmuha. Deaivvadeapmi álgá dii 13 Gutulisetras, Plassjes. It dárbbat dieđihit, fálaldat lea nuvttá.