Preassagovat

Mii – Gos – Goas? 01.06-08.06

SÁMi ođasmagasiidna muitala juohke háve juoidá, mii ovddos guvlui dáhpáhuvvá Sámis! Bures boahtin min “Mii – Gos – Goas?” spáltii!

MÁRKANAT

Beasi GiđđaMárkka Kárášjogas

02.06 dii 11.00-15.00.

Boares Shell-stašuvdna Kárášjoga guovddážis.

ÁVVUDEAPMI

Guovdageainnu FS 80 jagi

02.06 dii 12:00-16:00 Báktehárjjis Guovdageainnus.

Prográmma:

Ráhpan dii 12:00.

Valáštallansuorggit ovdanbuktet doaimmaideaset hállas (dii 12-14).

Dii 14:00: 4.div čiekčamat.
Guovdageaidnu - Indrefjord.

Bottus leat čájáhučiekčamat –  iešguđet ahkeluohkát servet.

Grillabiebmu vuvdo spábbačiekčamiid áigge. Gáffádagas vuvdet káfe ja gáhkuid.

Buohkat leat bures boahtin 80 jagi ávvudeapmái!

ČOAHKKIMAT

Bearjadaga geassemánu 1. b. Lea Sámedikkis liigedievasčoahkkin.

Liigedievasčoahkkima sáhttá čuovvut njuolga neahtas.

Liigečoahkkimis meannuduvvo ášši 20/18, Sámedikki cealkámuš Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna mandáhta hárrái.

Loga eanet dás.

Rabasčoahkkin vuoiŋŋaščaskkástaga birra.

06.06 dii 17:00-19:30 Kárášjoga Scandic hoteallas.  

Mii lea vuoiŋŋaščaskkástat ja mo eallit časkkástaga maŋŋá?

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo juogada vásáhusaidis.

Prográmma
Dii 17.00-17.05: Kárášjoga LHL jođiheaddji Britt-Inger Anthi sávvá bures boahtin

Dii 17.05-17.10: LHL Hjerneslag generálačálli Tommy Skar rahpá

Dii 17.10-17.25: Mas diehtá ahte oažžu vuoiŋŋaščaskkástaga ja mii dalle geavvá? Dearvvašvuođa fágaráđđeaddi ja časkkástatbuohccidivššár Marita Lysstad Bjerke, LHL Hjerneslagas.

Dii 17.25-18.00: Sámediggepresideanta Aili Keskitalo muitala mo eallin lea buozalmasvuođa maŋŋel.

Dii 18.00-18.30: Gažaldagat vuoiŋŋaščaskkástaga birra Lysttad Bjerkei, Keskitaloi ja Skarii.

Dii 18.30: Ságastallamat ja guossoheapmi.

Čoahkkin lea rabas buot berošteddjiide – oktageardánis guossoheapmi.
Lágideaddji: Kárášjoga LHL

Giellaguovddášdeaivvadeapmi

05-06.06 Sámi giellaguovddášdeaivvadeapmi Snoasas Gïelem nastedh giellaguovddážis.

Fáttát dán jagi deaivvadeamis leat sámi giellaođastus ja sámi giellaealáskahttima iešguđet vuogit ja giellaproseassat.

DOALUT, KURSSAT, KONFERÁNSSAT

06.06 Dii 10:00-17:00 Lihkastagat Sámi Arkeologiijas -konferánsa.

Siiddas, Anáris, lágiduvvo konferánsa sámi arkelogiija birra. Dan lágidit Oulu universiteahtta, Siida Sámi musea ja Stockholmma universitehta arkelogiija ja klassihkalaš kultuvrra diehtosiida. Doppe beasat gullat ee. Jelena Porsangera muitaleamen doložiid dutkama etihka birra álgoálbmotkonteavsttas.

08.06 Gelddolaš vahkkoloahppa Suolovuomis - iežas ovdánahttin ja dikšun

Geassemánu 8 - 10. b sáhtát searvat ovttastuvvon kursa- ja vásáhusvahkkolohppii. Beasat vásihit goruda, sielu ja miela dikšuma. 

Kursa addá dutnje vejolašvuođa hukset ja nannet iežat, ja ovddidit nannoset veršuvnna alddát, sihke mentálalaččat ja rumašlaččat. Oaččut buoret áddejumi alddát, luonddu ja buot eará du birra iežat birrasis.

Dáidda doaimmaide sáhtát oassálastit:
1. Dálkkasšattut ja daid historjá

2. Iešdikšun - liikedikšun

3. Galledit skearrostudio Mázes

Dieđiheapmi, idjadeapmi ja prográmma.

ČÁJÁHUSAT

01.06 dii 10-18:00 rahpá Nordkapp-musea ođđa vuovdinčájáhusa «Samisk Identitet – en sommerutstilling» (Sámi identitehta – geassečájáhus). Čájáhusas lea mielde govvadáidda, bázzedáidda, čikŋadáidda ja árbevirolaš sámi giehtaduodji. Guhtta dáiddára čájehit bargguideaset:

Nils Johan Labba (duodji ja giehtaduojár), Máret Ánne Sara (govvadáiddár), Randi Marainen (čikŋadáiddár), Ingunn Utsi (govvadáidda ja báccit), Thomas Colbengtson (glássa- ja govvadáiddár) ja Eva Line Nilsen (čikŋadáiddár).