Anders S. Buljo. Priváhta govva

- Lean ráhkkaneamen čavčča suohkanválgii

GEASSESÁGASTALLAN

Namma: Anders S. Buljo

Ahki: 53 jagi

Eret/orru: Guovdageainnus

Virgi: Boazodoalli ja várresátnejođiheaddji Guovdageainnus

Maid lávet geasset bargat?

De gal láven geasseorohagas, geasseviesus Čohkápmiris, návddašit geasi bearrašiin. Čohkápmir lea Romssa ja Finnmárkku fylkkaráji alde, Romssa bealde

Maid lávet muđui bargat?

Boazobargguid ja muđui váldá politihkka olu áiggi.

Leat go makkárge erenomáš plánat dán jagi?

Plánat gal leat álo olu! Muhto dál lean ráhkkaneamen čavčča suohkanválgii. Dat gal váldá olu áiggi justte dál.

Vállje ovtta diŋgga man haga it birge geasset.

Beaivečalbmeláset

Buoremus geassemuitu?

Go beassá mearariikka návddašit, in jáhke mun dan haga gal birgen.

Favorihtta bivttas geasset?

Shortsat

Buoremus geassetipsa?

Návddašit geasi ja liegga beaivváža

Joatkke cealkaga: Geassi munnje lea …

… beare oanehaš.