Dronnet searvá Oslo Sámi álbmotbeaivvi doaluide

Oslos dáhpáhuvvá olu Sámi álbmotbeaivvi. Doppe leat ávvudoalut sihke Ráđđeviesus, Sámi viesus, Duopmogirkus ja eará sajiin. Dronnet Sonja ja Ruvdnoprinsa, Mari Boine, ISÁK, Tundra Electro leat namat mat geasuhit.

Oslo Sámi viessu lea rabas gaskkal 1200 - 0200 Sámi álbmotbeaivvi. Beaivit ja maŋŋel-gaskabeaivvi leat bearašdoalut. Diibmu 17 rájes leat ávvumállásat ja sártnit. Eahkedis diibmu 20.30 lea nuvttá Tundra Electro konsearta, mas Ingá-Máret Gaup-Juuso juoigá. Dasto lea “After hours” gitta 0200 rádjai.

Oslo Sámi viesu lassin leat sámi doalut miehtá gávpoga. 

Diibmu 0900 levgejit Oslo ráđđeviesu olggobealde. 10.30 lea iđitbiebmu, masa sátnejođiheaddji lea bovden gussiid. Ráđđeviesus leat sártnit ja guoimmuheapmi. Dronnet Sonja ja Ruvdnoprinsa searvaba Ráđđeviesu doaluide.

Diibmu 12.00-13.00 lea Mari Boine konsearta Campus Pilestredetis. Kunstnerforbundet lanjain lea diibmu 11-17 čeabetčikŋačájáhus ”Everyone Says Hello”, mas earet eará Máret Ánne Sara dáidda čájehuvvo.

Duopmogirkus lea sámegiel Ipmilbálvalus diibmu 14 - 15. Kajsa Baltos lea dáiddalaš dáhpáhus doppe. Girkogáffádat lea Sámi viesus. 

Eahkedis diibmu 18 čájeha Filmens Hus dokumentára «Power of Joik», man Paul Anders Simma lea ráhkadan. Filbma lea boazodolliid váttisvuođaid birra sajiin, gos turisma lea lassánan sákka. Seamma áigge čájeha Åarjelhsaemien Teáhter čájálmasa Stor-Stina Riksscenen lávddis.

Diibmu 19 - 21 loaiddasta ISÁK ja Ellen Marie Hætta Rockefelleris. Maŋŋel ISÁK lea Mari Boine lávddis.