Govva: nord.no

Dál váilot vel oahppit

Cuoŋománu 15.beaivvi lea ohcanáigemearri Nord universitehta viđa jahkásaš mátta- ja julevsámegiela oahpaheaddjiohppui, mii álgá boahtte čavčča.

Rievtti mielde dán oahpaheaddjeoahpus barget iešheanalaččat bagademiin, ja sáhka lea vuođđoskuvllaoahppus vuosttaš gitta čihččet luohkkái. Das lea maiddái buorre oahpporuhtadeapmi, almmuha Nord universitehta universitehtalektor Per Ravna NRK Sápmái.   

– Go lea sáhka daid sámi elemeanttain giellafágan ja eará elemeanttain pedagogihkkafágas, de leat mii ožžon cealkámuššan árvvoštallat dahkat eambo njuovžileabbon, ovdamearkka dihte neahttaoahpahussan, dahje oahpahussan gos čoahkkanit.

Dehálaš oažžut johtui

Vuogádat ja oahppu organiseren ferte boahttet sadjái oktanaga nu ahte ahte oahppu dohkkehuvvo universitehtavuogádagas. Ja universitehta ii leat bidjan makkárge gáibádusa ahte man ollu oahppit galget leat. 

– Dát oahppu lea nu dehálaš ahte mii fertet oažžut dan johtui beroškeahttá ohppiidlogus. Muhto mii áigut áŋgiruššat oažžun dihte eanemus lági mielde ohppiid, lohká ráđđeaddi Kevin Johansen Norlándda Fylkkamánnis.

Stuorra dárbu

Beroštupmi oahppat sámegiela lea stuorrumin, seammás go šaddet unnit ja unnit oahpaheaddjit. 74 oahppis 118 oahppis Drag skuvllas Divttasvuonas lea sámegiella fágasuorggis. Rektor Britt Karin Hansen oaivvilda dárbbu sámegielat oahpaheddjiide stuorisin.

– Dárbu lea hui stuoris. Lea várra nu ahte mii fárgga boahtet dan dillái ahte eat šat nagot fállat ohppiide dan mii lea gáibádus.

Hansen lea maiddái fuolas áiggis mii geavahuvvo ovdal go dát oahppit leat geargan oahppuin.

– Eai soatite nu máŋggas geat leat gergosat váldit badjelasat daid lagamus jagiin. 74 oahppis lea sámegiella fágasuorggis otná beaivvi. Nu ahte leat olusat geaidda dát čuohcá. Ja soaitá maiddái nu ahte vearáska ovdal go šaddá buoret. Mis leat ollu oahppit ja mii dárbbašit oahpaheddjiid.

Buorre ruhtadeapmi

Ođđa oahppit ožžot buriid eavttuid vuoi besset álggahit dán oahppu.

– Nugo dál orro, de mii sávvat ahte stipeanda galgá šaddat birrasii 200.000 ruvnnu jahkái. Ja dat lea issoras buorre buhtadanortnet, go dasa lassin oažžu vel dáhkádusa bargui hárjehallanáigodagas. Jus váldá dán oahppu, de lea oalle sihkkar oažžut barggu boahtteáiggis, loahpaha Kevin Johansen.

Emneord: