Govven: Yngve Olsen Sæbbe.

Bovde stuora giellakonferánsii

Guovvamánu 4. ja 5 beaivve Sámediggi lágida stuora giellakonferánssa Tromssas. Dainna konferánssain álggaha Sámediggi ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiellajagi.

ON lea mearridan ahte 2019 lea riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiellajahki. Dan Sámediggi háliida čalmmustit giellakonferánssain, masa eará álgoálbmogat ge servet. 

– Mii háliidat bovdet sámi gielddaid, giellaguovddážiid, giella- ja kulturásahusaid, priváhta ja almmolaš aktevrraid ja ealáhuseallima ja máilmmi álgoálbmogiid konferánsii. Konferánssa fáddá lea giellalokten iešguđege dásiin ja servodatsurggiin, čállá Sámediggi preassadieđáhusas. 

Sámediggi lea álggahan guhkes áiggi giellaáŋgiruššama, maid gohčodit Giellaloktemin. Dat lea ollislaš ja ulbmillaš áŋgiruššan sámegielaid ovdii buot servodatsurggiin. Sámedikki višuvdna lea ahte sámegielat galget leat lunddolaš, servodatguoddi ja ealli gielat servodagas. 

Konferánsa lea okta stuorámus giellakonferánssain maid Sámediggi lea lágidan. – Min vuođđooaidnu lea ahte dárogiella ja sámegiella galget leat dásseárvvus ja ovttaárvosaš gielat. Dat gáibida nana giellaáŋgiruššama servodagas, nu ahte buot aktevrrat sáhttet váikkuhit sámegielaid loktema, lohká Sámediggepresideanta Aili Keskitalo. 

Konferánsa lágiduvvo Tromssa Clarion Edge -hoteallas. Slampoehta Elle Kaisa Partapuoli, Tromssa sátnejođiheaddji ja Sámediggepresideanta rahpet konferánssa.

 

Emneord: