Sámedikke ođđa presideanta Aili Keskitalo nammadii bearjadaga Anne Toril E. Balto ođđa politihkalaš ráđđeaddin. Govva: Aila Káre Anti

Balto šaddá Sámediggeráđi politihkalaš ráđđeaddin

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo nammadii Guovddášbellodaga Anne Toril Eriksen Balto (40) ođđa politihkalaš ráđđeaddin bearjadaga.

Lea Guovddášbellodaga sámediggejoavku mii lea rávven presideantta Balto nammadit ráđđeaddin Sámediggeráđđái 2017-2021 áigodahkii.

Balto šattai dán jagi sámediggeválggain Guovddášbellodaga 1. várrelahttun Ávjovári válgabiirres, ja galgá leat Guovddášbellodaga jietna ođđa ráđis.

Anne Toril Eriksen Baltos lea guhkes ja govda politihkalaš hárjáneapmi Guovddášbellodagas, ja 34-jahkásažžan šattai son Kárášjoga gieldda vuosttaš nisson sátnejođiheaddjin. Son lea dál válljejuvvon maiddái Finnmárkku fylkkadiggái

– Mun mielas áiggun Anne Toriliin ovttas bargat, ja lean sihkar dasa ahte son buktá deahálaš beliid Sámediggeráđi bargui dán áigodagas, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo preassadieđáhusas.

Balto áigu virgái álgit dakka maŋŋá ođđajagi.

Balto lea revisoran oahppan ja sus lea lassioahppu ekonomiijastivremis ja organisašuvnnas ja jođiheamis. Dál son bargá finánsa ráđđeaddin Kárášjoga Seastinbáŋkkus 1 Davvi-Norga, seammás go lea gárvvisteamen loahpa ekonomiija ja strategalaš jođiheami masterbarggu Norgga árktalaš universitehtas Romssas.   

Balto lea Guovddášbellodagas leamaš sihke báikkálaš searvvi jođiheaddjin, Finnmárkku Guovddášbellodaga nubbi jođiheaddjin, Guovddášbellodaga guovddášstivrra várrelahttun ja Finnmárkku guovddášnissoniid luohttámušdoaimmain. Balto lea maid leamaš mielde Guovddášbellodaga sámepolitihkalaš ráđis.