Gearpmaš ossodaga sámemánát Gimle studeantamánáidgárddis dolle konseartta go sámediggepresideanta Aili Keskitalo bođii guossái. - Dii lehpet nu čeahpit. Lihkku beivviin, dajai presideanta ilus.

Ávvudii fárrolágaid sámi mánáiguin Tromssas

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo galledii sámi mánáidgárddiid Tromssas ja giittii sin geat rahčet doalahan dihte sámi identitehta gávpogiin.


Sámediggepresideanta  galledii maiddái Guovssahas sámi mánáidgárddi gosa maiddái ledje boahtá Sjømannsbyen mearranástti ossodaga mánát. - Mu mielas lea hui suohtas ávvudit mánáiguin. Lea maid hui mávssolaš oaidnit ahte mánát háliidit ávvudit ja čiŋadit dán beaivve, dadjá 
sámediggepresideanta.