Báber- ja neahttaaviisa / Papir- og nettavis / Paperi- ja näköislehti

kr249.00 / 12 months

Diŋgo – Bestill – Tilaa
SÁMi magasiinna
jahkái / årsabonnement / vuodeksi nok 249,-

Category:

Description

Buresboahtin SÁMi magasiinna lohkkin!
Velkommen som SÁMi magasiidna leser!
Tervetuloa SÁMi magasiidnan lukijaksi!

 

iSÁMi.Press AS ásahuvvui ođđajagimánus 2017 ja  lea friija ja sorjjasmeahttun sámi mediaaktevra mii čuovvu redaktevraplakáhta buriid intenšuvnnaid. Fitnodaga váldokantuvra lea Kárášjogas. Fitnodat buvttada ođasgagasiinna SÁMi magasiidna.

SÁMi Ođasmagasiinna višuivdna ja ulbmil leahukset oktasaš sámi medialávddi mas lea gelddolaš gealbobiras. Álggus áigut guovdilastit doaimmahuslaš, ođas- ja dieđáhusportála álggaheami buvttadan nammii sámi ođđasiid ja magasiinna main lea sámi sisdoallu. Mii áigut dahkat bajilčállagiid ja čáhkket saji muitalusaide mat berrejit muitaluvvot. Jahkái ilbmet 48 nummara SÁMi magasiinnas.

FOUM! 
Jahkediŋgojupmi lea nu gohčoduvvon mannidiŋgojupmi. Dat mearkkaša ahte don ieš fertet cealkit eret jahkediŋgojumi jus it šat hálit diŋgot SÁMi ođasmagasiinna.
Eretcealkin dakko: info@samimag.no dahje laila@samimag.no

 

iSÁMi Press AS ble etablert i januar 2017 og er en fri og uavhengig samisk mediebedrift. Vår visjon og mål er å bygge opp en felles samisk medieplattform. Sami magasin fremmer samisk språk, kultur, historie og rettigheter.

Vi dekker viktige samiske nyheter og saker, styrker samisk identitet og tilhørighet, samt skriver nyheter på nordsamisk og sørsamisk samt andre språk. Sami magasin kommer ut med 48 nummer i året.

OBS!
Årsabonnementet er et løpende abonnement og må sies opp skriftlig.
Det gjøres her: info@samimag.no eller info@samimag.no


iSÁMi Press AS
 perustettiin tammikuussa 2017 ja se on ilmainen ja riippumaton saamelainen mediayhtiö. Visiomme ja tavoitteemme on rakentaa yhteinen saamelaisalusta.

Saamelehti mainostaa saamen kieltä, kulttuuria, historiaa ja oikeuksia. Käsittelemme tärkeitä saamelaisia ​​uutisia ja aiheita, vahvistamme saamelaisten identiteettiä ja kuuluvuutta ja kirjoitamme uutisia pohjoissaamilla ja eteläsaamilla sekä muilla kielillä. Saamelehti ilmestyy 48 numeroa vuodessa.

Vuosimerkintä on jatkuva tilaus, ja se on peruutettava kirjallisesti.
Tämä tehdään täällä: info@samimag.no tai info@samimag.no

Dearvvuođaiguin / Heelsegh / Varrudagáj / Med vennlig hilsen / Ystävällisin terveisin

SÁMi ođasmagasiidna    
Poastaboksa 15
N-9735 Kárášjohka
Mob + 47 906 24 296
www.samimag.no
—————————————-    
Jan Skoglund Paltto
Hoavda
jan@samimag.no
Mob + 47 906 24 296

Additional information

months

12

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Báber- ja neahttaaviisa / Papir- og nettavis / Paperi- ja näköislehti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *