Ytringens pris

Som journalist i Barentsregionen er det med vantro jeg ser at eierne av Barents Observer egenhendig river ned noe av det beste vi hadde på mediefronten i nord. For det er dette som blir resultatet når de i dag ga redaktør Thomas Nilsen sparken med umiddelbar virkning. Barents Observer ønsket å signere redaktørplakaten for å sikre en …

Som journalist i Barentsregionen er det med vantro jeg ser at eierne av Barents Observer egenhendig river ned noe av det beste vi hadde på mediefronten i nord.
For det er dette som blir resultatet når de i dag ga redaktør Thomas Nilsen sparken med umiddelbar virkning.
Barents Observer ønsket å signere redaktørplakaten for å sikre en redaksjonell uavhengighet fra sine eiere.
Dette er et grunnleggende krav, som hele redaksjonen i Barents Observer delte. Et stadig viktigere krav for Barents Observer da de jevnlig skriver om det sivile samfunn i Russland, og som regel er først med det siste om atomulykker og militære strategier fra Russland. Uten å ha signert redaktørplakaten vil de ikke kunne søke pressevisum til Russland, og mister derfor en mulighet til å drive reell, kritisk journalistikk.
Men Barents Observer er blitt motarbeidet i sitt ønske om å utvikle Barents Observer ytterligere i retning av et fritt og uavhengig nyhetsnettsted. Eierne ser det ikke som «hensiktsmessig» å la de underskrive redaktørplakaten.

Redaktør Thomas Nilsen er nå straffet personlig og yrkesmessig for å varsle offentlig om det han anser som urent trav i denne prosessen.

Galere blir det ikke, og reaksjonene har heller ikke latt vente på seg.
Jeg har som uavhengig journalist samarbeidet flere ganger med Barents Observer. Da jeg laget Borderstories for to år siden ønsket jeg å publisere nettopp sammen med Barents Observer. Fordi de etter mitt syn er best på det sivile samfunn i Nordvest-Russland, og fordi de har høy troverdighet og et godt kontaktnett i Barentsregionen og det sirkumpolare nord. Thomas Nilsen ville selvsagt være med på dette. Helt i deres gate å bringe videre uavhengige stemmer i nord!
Borderstories fikk flere priser. Deriblant Svarte Nattas fotopris for portrettet med Aleksander Serebrijannikov, kjent som Blogger 51, i Murmansk. Juryleder Hans-Tore Bjerkaas sa dette da prisen ble delt ut:
”Fotoprisen går til en videoreportasje som berører et aktuelt og viktig tema; ytringsfrihetens kår. (…) Det er en modig reportasje om en modig mann, en god og kanskje unik dokumentering av opposisjon og massebevegelse. Det vil si spiren til demokratisering i vårt store naboland i øst, der det totalitære trykket ser ut til å øke mer og mer.”

Tygg litt på den. Det er altså i vårt store naboland i øst at ytringsfrihetens kår er under press. Neste portrett lager jeg på Thomas Nilsen. Da vil begrunnelsen være at han er en modig mann i et Norge hvor ytringsfriheten er under stadig større press.

Blogger 51 ble forsøkt kneblet i Russland, og unngikk så vidt fengsling for å benytte det frie ord. I Norge har eierne av Barents Observer i dag kvittet seg med en brysom stemme.
Med Barents Observer hadde eierne, de tre nordligste fylkeskommunene, et flott verktøy. Gjennom Barents Observer kunne de støtte den vedvarende jobben det er å slippe til frie stemmer. Til å forsvare ytringsfriheten og pressefriheten. Til å sikre et levende demokrati. Til å få Norge til å se ut som vi mener alvor når vi snakker med våre naboer i øst om menneskerettigheter.
Eierne av Barents Observer hadde noe vakkert. Nå har de ødelagt det. Med sine egne hender.

I dag demonstrerte Blogger 51 foran det norske generalkonsulatet i Murmansk. Til støtte for Thomas Nilsen, pressefrihet og ytringsfrihet.

Frie ytringer lar seg altså ikke stoppe.
Jeg bare sier det.
 

Aleksander Serebrijannikov demonstrerer for pressefrihet i Norge.
Aleksander Serebrijannikov demonstrerer for pressefrihet i Norge.

2 Replies to “Ytringens pris”

  1. I couldn’t ever imagine, that being Russian journalist and seeing here censorship and propaganda every day, one day I came to Norwegian consulate with arguments for freedom of most successful media in Northern Norway

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *