Hvorfor skal Finnmark tvinges i kne?

I dag har vi nok en gang sett at Stortinget vedtar at Finnmark skal slås sammen med Troms, mot folkets vilje. I dag har vi nok en gang sett at myndighetene skal tvinge Jovset Ante Sara til å slakte reinflokken sin, til tross for motstand og vedtak i Sametinget. I dag har vi nok en …

I dag har vi nok en gang sett at Stortinget vedtar at Finnmark skal slås sammen med Troms, mot folkets vilje.
I dag har vi nok en gang sett at myndighetene skal tvinge Jovset Ante Sara til å slakte reinflokken sin, til tross for motstand og vedtak i Sametinget.
I dag har vi nok en gang sett at folket i nord brenner bål og går sammen for å protestere mot statsmakt og overmakt, til tross for at de er i mindretall der de står i motvind og mørketid lengst nord i landet.
Hva er det som foregår? Hvorfor er det så om å gjøre å tvinge sitt eget folk i kne? Det er det store spørsmålet.
Vi hører at vi er for få, at vi ikke har kompetanse nok og at vi ikke er i stand til å styre oss selv. Noen har sågar gått så langt at de mener Finnmark må legges under administrasjon.
Men vi er så utrolig rik: Vi har fiskeressurser, vindkraft, fremtidige olje- og gassressurser, reindrift, urfolkskultur, en fantastisk historie, en storslagen natur og grensekompetanse og vennskapsvilje med våre naboland Russland og Finland.
Vi er et forsvars -og etterretningsmessig gullfunn for Norge, og vi er et folk som tåler å bo og leve under ekstreme værforhold.
Og så er det dette nasjonale skattkammeret som skal brytes ned og overstyres med makt, mot folkets vilje.
Er det så enkelt at regjeringspartiene ser nytten av å svekke folkemakta i nord, slik at man kan forsyne seg av rikdommene i Finnmark? Er det sånn at man ønsker å få inn store internasjonale selskaper inn for å tjene mer penger. Vi vet ikke, og det skaper frustrasjon og konspirasjonsteorier.
Så hvis det fins et snev av redelighet igjen i stortingsflertallet, så må dere komme frem og fortelle oss helt konkret hva Finnmark har å tjene på ved å legge seg selv ned!
Nå må vi få et svar fra regjeringspartiene H, KrF, V og FrP på spørsmålet: Hvorfor skal Finnmark tvinges i kne?

2 Replies to “Hvorfor skal Finnmark tvinges i kne?”

  1. D e akkurat d dæm holde på me dæm gjorde d me fesken etter krigen.der alle millionar havna på Sunnmøre og i Austevoll.dem e i ferd med å gjøre det med havbruksfondet.dæm gjorde d med nordkapplatået og dæm kommer tel å gjøre d me oljen og gassen æ skrik.ka vi ska gjøre?starte gerilja?

  2. Torill Olsen setter ord på det jeg også føler! I tillegg blir jeg forbanna og svært skuffet og får dessverre politikerforakt !! Tenk at skulle oppleve dette!!
    Finnmark skal fortsatt være eget fylke!!! Det et så enormt mange grunner til dette, som så mange finnmarkværinga og andre har uttalt!!
    0ver 50 000 finnmarkbeboere ble utsatt for forferdelige overgrep i 1944.
    De samme følelsene siger inn over folket nå!!
    Alt dette får sine konsekvensa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *