– En forbanna feskeriminister!

– Dette er ikke et opprør, sa Per Sandberg selvsikkert til folket i Vardø som hadde samlet seg i kystopprør. – Det er best at trålerne slipper ha plikt på seg til å levere fisk i Vardø, messet Per Sandberg til folket som har 25 års erfaring med det motsatte. Jeg vet det, for jeg …

Du må være innlogget for å se dette innholdet.

Hvis du allerede har en abonnement, klikk her for å logge inn.
Ellers må du kjøpe et abonnement for å se innholdet. Bli abonnenent

10 Replies to “– En forbanna feskeriminister!”

 1. Ja det her var jaggu en meget skammelig oppførsel av en fiskerimenister,
  Lite forberedt, og evnet i meget liten grad å forklare hva han egentlig sjøl mente var hans fakta i saken.
  Nu e det vel slik at han heller ikke får full støtte til sitt forslag, så da kan man oppsummere slik:
  Det å formidle betyr at man sjøl må forstå det man vil formidle.
  Mer trenger man ikke å si om den her saken.

 2. En helt rett og glimrende kommentar, Torill Olsen. Jeg var ikke der, men bivånet det hel via streamingen til NRK.

 3. Mange politikere med makt er veldig ‘høye’ på seg selv, da de tror at de selv vet best!
  Minister Sandberg i møte med folket i Vardø, som lever av fisket, er en bekreftelse på det.
  Høyrepolitikk har aldri vært bra for folket som bor i kystnorge, eller i riket forøvrig!

 4. Sendt på riksdekkende tv…..folk får dømme selv…Sandberg brukte hersketeknikk….men tapte ansikt….mangel på ydmykhet og folkeskikk. Ikke bare skjelte han ut en professor, men viste med tydelig kroppsspråk og verbalt misnøye med sin egen stab da «tenikken»sviktet..
  ..

 5. Som nordmann, så er jeg klar over at Fiskeriministeren ikke bare skal representere et eller to små fiskevær her og der, men ha en overordnet nasjonal fiskepolitkk, når man først skal inneha en slik posisjon. Å tro at Vardø eller Melbu på noe vis skal vises mer oppmerksomhet og få spesialbehandling i forhold til andre fiskevær og byer er i overkant, det er det rimelig å anta at det norske samfunnet også mener. At det lokale engasjementet er høyt er helt okay, men nå er det lenge siden de store fiskelandingsplassene i Nord Norge faktisk levde av fiskingen og aktiviteten rundt den. Det er det offentlige som er den største arbeidsgiveren i nord og de gjenværende primærnæringene er på noen få prosent av den totale arbeidsstyrken. Hukommelsen vår burde ikke være dårligere enn at man ennå erindrer de mange konkursene i fiskerinæringen, noen år var det helt klart verre enn andre. Spørsmålet er ikke om man skal ha produksjon og foredling av fisk, men hvor er det best egnet for å drive en slik type industri og hvis den må subsidieres periodevis, hvem skal betale for utleggene? Regnestykket slik som det står i dag for Vardø/Kiberg går rett og slett ikke opp i opp, selv om man er glad i byen og området rundt.

  1. At d va dem hær to plassan som d va møte i vil jo for f ikke si at d bare e dem to plassan d gjelder, men hele nord norge.
   Alle næringa oppleve konkursa
   Sist no va d mange underleverandøra til oljenæringa.
   Skal vi bare la han Røkke overta d å????????
   Ansette fillipinera eller annet billi arbeidskraft????
   Trur ik du vet ka f du prate om

   1. Sandberg var like upresis på Fiskerihøgskole i Tromsø. Et mareritt å høre på hans usakligheter. Tromsø er ikke tiltenkt arbeidsplasser i fiskeindustrien. Det her gjelder hele kysten.

  2. Ka trur du Bjørnar var grunnen til at det ble så mange konkurser innen foredling av fisk i NN. Kunne det være overfiske og derved lavere kvoter? Trålere som heller gikk til Danmark, England eller Tyskland for der fikk de bedre priser? Innføringen av Fryetrålere som lå på feltene i en måned eller mere og så gikk sørover med fisken? Oppkjøp av konkursbo med trålere og kvoter som i strid med leveringsplikt og myndighetenes stilltiende tillatelse ble landet sørpå? Du må lese historie før du lar kjeften løpe av med deg.

  3. Når har det vært snakk om å subsidiere fiskerinæringen? Og hvem har fått deg til å tro at å lande og foredle fisk langs kysten ikke er lønnsomt? Det stemmer rett og slett ikke. Norsk fisk er en ettertraktet vare med et enormt marked. Problemet har vært jevn råstofftilgang gjennom året, noe trålerne opprinnelig fikk kvoter for å bidra med. Men gjennom å omgå et lovverk som med årene ble stadig mer uthult ble trålerrederne stadig grådigere. De har sytt og klaget over sin lønnsomhet og har tjent grovt på å inneha kvoter de på ingen måte eide i utgangspunktet. Harmen i Vardø skyldes blant annet at Røkke fikk kjøpe et topp moderne landanlegg med betydelige trålkonsesjoner for noen få mill mot å love aktivitet, la anlegget dødt og stakk med konsesjonene. Ingen konsekvenser, ingen krav om å følge opp en plikt kvotene i utgangspunktet var opprettet for å oppfylle. Nå blir rederne altså belønnet med at man fjerner siste rest av ansvarliggjørende lovverk så de i praksis eier fisk for milliarder. Verdiskaping pr kg fersk fisk landet lokalt og foredlet er enormt mange ganger større enn knust, trålfryst fisk. Det handler ikke om å favorisere de små fiskeværene, men er så enkelt som at kroner og øre inn i AS Norge pr kg fisk som svømmer i Barentshavet utgjør mer om den landes her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *