Nyheter

Sametinget deltar på FN-møter i New York

Denne uke deltar president Aili Keskitalo og leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU), Ole Henrik Bjørkmo Lifjell på møter i FNs permanente forum for urfolkssaker.

Vil styrke samiske elevers rettigheter i ny opplæringslov

Sametinget mottar årlig mange tilbakemeldinger fra foreldre og elever som opplever opplæringstilbudet i og på samisk som mangelfullt.

Styrker språket med musikk

Langfredag hadde Marja Helena Fjellheim Mortensson plateslipp på Juhls i Kautokeino. Hennes nye plate, «Mojhtestasse», som betyr minnegave, inneholder både tradisjonelle joiker og noen nye joiker og sanger.

Mii – Gos – Goas? 06.-13.04

V i tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få med dere.  Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Mii – Gos – Goas? 02.03-09.03

Velkommen til Hva – Hvor – Når? spalten i SÁMi ođasmagasiidna! Her kan du lese noe av det som skjer i Sápmi i det nærmeste.

Hva - Hvor - Når? 23.02-02.03

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

– Nå er det vår tur til å skinne

Sameblod – er Sveriges og Norges historie om rasediskrimineringen samer ble utsatt for. Likevel, filmen er først og fremst en hyllest til folket. Å løfte fram de som dro, og gi stoltheten tilbake til deres etterkommere.

HVA-HVOR-NÅR? 12.01 - 19.01

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

– God mediedekning gir mindre konflikt

Thomas Ole Andersen har brukt et år på å gå gjennom over 100 år med avissaker fra sørsamisk område. Han tror god mediedekning kan være med på å senke konfliktnivået mellom samer og det norske samfunnet.

Hva - Hvor - Når ? 15.12 - 22.12

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

Støtter samiske prosjekter

Sametingsrådet har bevilget penger til slik at de kan utgi umesamisk ordbok. – Umesamisk ordbok vil ha stor betydning og symbolverdi for alle som gjennom mange år har jobbet for å bevare og fremme umesamisk språk og kultur, sier sametingspresient Aili Keskitalo.

– Reindriftsloven må revurderes

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma mener reindriftsloven må revurderes uavhengig om det blir seier eller tap i høyesterett for Jovsset Ánte Sara.

– Undertrykkelse og rasisme

Artisten Sofia Jannok hadde også kommet til Oslo for å gi sin støtte til Jovsset Ánte og Pile o`Sápmi.

– Hele min framtid avgjøres her inne

Mens Jovsset Ánte kjemper for framtida sin i Norges Høyesterett, henger storesøster Máret Ánne fire hundre hodeskaller foran Stortinget.

Tråante 2017 avsluttes med ny flaggdag og bok

Tråante 2017 har vært spekket med begivenheter. Nå går jubileumsåret mot slutten men i følge prosjektleder Ida Marie Bransfjell vil det fortsatt skje spennende ting før året er over.

hva - hvor - når ? 01.12 - 08.12

i tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

Sider