Nyheter

Har jobbet for Sydsamisk hele sitt liv

Sakka Nejne har brukt store deler av sitt liv på å fremme det sydsamiske språket. Da hun som ung startet, var språket i ferd med å dø ut. Nå gleder hun seg over at stadig flere bruker sydsamisk, men mener det er lenge igjen før man kan være sikker på at språket er reddet.

– Snakk norsk på samisk

Gründer og reineier Unni M. Fjellheim er opptatt av at samisk språk og kultur må bli mer synlig i det norske samfunnet. Derfor oppfordrer hun til å bruke flere samiske ord og benevnelser i en norsk kontekst.

– Deres siste reise var ikke forgjeves

En sliten buss følger elveleiet ned gjennom Dunderlandsdalen. Plutselig eksploderer venstre framdekk, sjåføren mister kontrollen og havner i den flomstore Ranelva. De 20 passasjerene kjemper for livet i den kalde og sterke elva. 16 av de kommer aldri hjem.  5. juli er det 70 år siden Dunderlandsdalen-ulykken, en katastrofe som merket sørsamene i mange år.

32 års ventetid kan være over

Etter 32 års ventetid er regjeringen på gli hva gjelder nytt Saemien Sijte bygg. Styreleder i Saemien Sijte, Dan Jåma, tror ikke på utbyggelse før gravemaskinen er på plass.

Vil etablere sørsamisk barnehage

Sametinget og Trondheim kommune jobber nå for å etablere en sørsamisk barnehage. Går alt som planlagt vil man ha en egen barnehage eller avdeling allerede neste år.

Gleder seg over sørsamiske språkmidler

Sametinget bevilget 155 000 kroner til SÁMi ođasmagasiidna for å fremme og styrke det digitale mediatilbudet på sørsamisk. – En gledens dag for sørsamisk, som nå får et gratis digitalt mediatilbud på sitt morsmål.

Støtter ivaretakelse av kunstsamling

Sametingsrådet gir 200.000 kroner i tilskudd til Árran julevsáme guovdasj for ivaretakelse av kunstgaven de har fått av den samiske kunstneren Elle Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen.

Takket ja til redaktør vikariatet

SÁMi ođasmagasin har ansatt Anne Berit Anti som vikarierende redaktør. Hun skal styre skuta i et år fra og med 25. Juni.

Samerådet fornyer Sámi Duodji-merket

Samerådet arbeider med fornying av Sámi Duodji-merket. Målet med arbeidet er bedre beskyttelse og merkevarebygging av duodji og samiskprodusert design.

Samisk gatekunst til Lofoten

Samiske scenekunstnere inntar i år Norges ledende teaterfestival i Stamsund med gatekunst.

Ny fjordfiskenemnd oppnevnt

Sametinget har sammen med de tre nordligste fylkene i går oppnevnt sine medlemmer til Fjordfiskenemnda for perioden 2018-2020.

Fristen for å sende inn innspill nærmer seg

Sametinget har fått i oppgave å komme med et innspill til Stortinget om Sannhetskommisjonens mandatet.

Enighet om ny kommunegrense

Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om ny kommunegrense mellom Hamarøy og Narvik.

– Viktig vedtak av Kirkemøtet

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen gratulerer Kirkemøtet, som 16. april enstemmig vedtok opprettelse av et samisk kirkelig valgmøte.

– En viktig stemme

Det mener Hanne-Lena Wilks (50) fra Snåsa, som blir første representant i Saemien raedie/Samisk råd i Trøndelag for landsorganisasjonen Sámiid Duodji.

Innvilget støtte til ung fisker

Sametingsrådet gir 266.000,- kroner i støtte til en ung fisker i Karlsøy kommune i Troms som ønsker å etablere seg med eget fartøy.

Sider