Nyheter

Samene tapte i Stortinget: – Sender de politi på Jovsset Ante, kommer jeg og

Stortinget har nettopp vedtatt å ikke vente med tvangsvedtaket, selv om saken er anket til FN menneskerettighetskomité. – Det ble 53 mot 50 stemmer og det er trist. Hvis de faktisk kommer til Finnmarksvidda med politimyndigheter for å gjennomføre tvangsslakting, da stiller jeg selvfølgelig opp i Finnmark.

KrF nekter å gi intervju i Jovsset Ánte saken

KRF gikk rett forbi SÁMi Ođasmagasiidna etter å ha forsvart tvangsvedtaket overfor Stortinget. KRFs Steinar Reiten nekter å snakke om Jovsset Ánte og nekter å fortelle om egen nattesøvne.

Kjære KRF, FRP og Høyre - hør nå litt på oss!

Til vanlig skriver vi på samisk fordi vårt språk er truet, og vi er i ferd med å miste det. Men siden dere ikke forstår mitt folks språk, tar jeg dette på deres språk.

Trenger 3 stemmer – Storesøster møter opp på Stortinget

Jovsset Ántes søster Máret Ánne Sara stepper opp på Stortinget i morn for å overlevere 5000 underskrifter, som protesterer mot tvangsslakt. I morn avgjør Stortinget Jovsset Ántes skjebne.

Kuppet bybildet med Maret Annes hodeskaller

Trykket øker nå mot den norske regjeringen, for å legge på vent vedtaket om å slakte ned Jovsset Ánte Saras rein, inntil den unge reindriftssamen har fått testet sine rettigheter i FN. Nå har en kunstnergruppe kuppet bybildet med Maret Anne Saras kunstverk.

FRP innrømmer feilslått reindriftslov

FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss innrømmer at det skulle vært et minstetall i reindriften. – Man skulle hatt et minste tall på 250 rein, men da må reindriftsloven endres. Jovsset Ánte sak tror jeg er tapt fordi den er vedtatt i domstolene, sier Tørrfoss.

Skal fjernes av staten

Det er liv og latter i stua. Praten går lett og kaffekoppene blir mange. I sentrum kravler Risten Maret Anne Sara (1) fra fang til fang og pludrer med alle. Det er snart jul men julepynten mangler. Årets julegave for Jovsset Ante Sara (26) har allerede ankommet. Reinflokken, hans livsverk, skal slaktes ned av staten.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe hjelper Jovsset Ánte

I dag fremmet SV, AP og SP forslag om at et eventuelt tvangstiltak i Jovsset Ante-saken blir utsatt til FNs menneskerettskomitè har behandlet saken. Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe er veldig glad for at samarbeidet med stortingsgruppa.

Boine raser mot statens behandling av Jovsset Ante

Kunstnere adresserer landets politikere med mektig moralsk appell. Mari Boine dedikerte jubileums-konsert til Jovsset Ánte Sara.

Et økende press på reindriftsarealer

I hele Sápmi øker presset på reindriftsarealer. Sametinget sier reindriftssamer skal slippe å stå alene om man velger å gå rettens vei.

Vet ikke om hun tør å overta flokken

Hun er oppvokst i en reindriftsfamilie, jobber som lærer i sørsamisk og en dag håper hun på å overta flokken til familien. Maja Kristine Jåma har klare ideer om hva hun vil, men frykter det verste.

6000 år gammel rein gjør suksess

Noen mil utenfor Snåsa ligger Bølabua. En liten kafe og butikk bygget av entusiaster for snart 50 år siden. Fram til for få måneder siden var bua privateid, nå har Saemien Sijte overtatt. De håper deres drift av bua vil gjøre de nærliggende helleristningene enda mer attraktive for publikum.

Krever enklere «inngangsbillett» til samemanntallet

Kriteriene for å skrive seg inn i samemanntallet er i dag alt for strenge. Det mener reineier og sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet, John Kappfjell. Nå oppfordrer han Sametinget til å bli mer inkluderende.

Vil ufarliggjøre psykiatri med duodji

Psykiatri er for mange skremmende. Det ønsker terapeut Hanne Svinsås å gjøre noe med. Derfor holder hun åpne dører ved SANKS på Røros, som hun og samarbeidspartner Syjuntaen har gjort om til systue. Målet er at SANKS skal bli et møtested for alle.

Samisk forbilde med EM sølv

Det samiske forbildet Andreas Kramer, 21 år, med røtter i fra Kautokeino og med EM U23 gull i fjor tok nylig sølv under EM i Berlin for Sverige.
pressebilde

Rekordmange deltakere

Hele 85 startende er så langt påmeldt til NM i watercross og drag i Kautokeino til helga, noe som gjør vanndraget til et av de aller største nord i skandinavia i år og til fykets største motorsportsarrangement i år.

Sider