Nyheter

Inviterer til lávvusamtaler om Nussir og Jovsset Ánte

Hammerfest og Kvalsund er åsted for to store samiske rettighetssaker i 2019. Derfor inviterer Norske Samers Riksforbund (NSR) til lávvuleir ved Repparfjorden med samtaler, kulturelt program og alliansebygging førstkommende lørdag.

– Her har det vært stille

NSR samepolitiker og aktivist Beaska Niillas kan melde om en rolig dag i Kvalsund.

På tur til Kvalsund for å passe på

NSRs politiker og aktivist Beaska Niillas er på vei til Kvalsund, for å være tilstede når Jovsset Ánte Sara og Kvaløya reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga.

– Regjeringen somler i Jovsset Ántes sak

SV stortingspolitiker Torger Knag Fylkesnes er overrasket over at den norske stat ennå ikke har behandlet anmodningen fra FN. Regjeringen har allerede brukt to måneder på dette.

–Vi sitter ikke stille når staten kommer

BeaskaNiillas, sentral samepolitiker og aksjonist vil ikke sitte stille når staten med hjelp fra politiet tvangsslakterJovsset Ánte Saras flokk. 

Med politiets hjelp vil staten slakte Jovsset Ántes flokk

Hverken den norske stat ellerØst-Finnmark tingrett lytter til FNs anmodning om å vente med tvangstiltak. Når Jovsset Ante Saras reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga i september, vil Landbruksdirektorat med hjelp fra politiet, tellekorps, slakteri, fylkesmann og Mattilsynet, fullføre tvangsslakting av Saras flokk. 

– Hjelp meg å hjelpe Margareth så hun får studert i Sápmi

Da det er umulig å få stipend om du er ikke-vestlig, har Inger Anne Marie Pulk startet en innsamlingsaksjon for at Margareth Kihulla fra Tanzania kan studere master i urfolksjournalistikk ved Sámi allaskuvla.

– Vil du skrive for SÁMi ođasmagasiidna?

SÁMi ođasmagasiidnas faste freelancer som fortalte hva som skjedde i sørsamisk område, har fått seg fast jobb. – Derfor vil vi gjerne finne en som kan skrive for oss i Sør-Sápmi.

- Kaster gjerne NVE planen på havet

Arbeiderpartiet på Sametinget ønsker å fjerne alle samiske områder fra NVEs rammeplan for vindkraft.

Bringer joik ut til hele Europa

Når Ella Marie Isaksen vant stjernekamp og bragte joik og samisk musikk ut til det norske folk ble det en merkedag i Sápmi. Nå har vi fått en ny merkedag i Sápmi og Fred-René Øvergård Buljo kjent som Fred Buljo og KEiiNO skal bringe joik ut til hele Europa under Eurovision Song Contest i Tel Aviv 19 mail 2019.

En rein suksess

På under 10 år har Rørosrein blitt en av de mest fremgangsrike samiske bedriftene i Sápmi. Bedriften har på få år gått fra 2 årsverk til 7 og jobber hele tiden med å utvikle nye og spennende produkter.
Han er blitt sørsamisk tolker

– En kjempe artig og givende utdannelse

Denne vinteren har det blitt utdannet fem sørsamiske tolker. Utdanningen har som hensikt å få til en bedre tolketjeneste mellom det offentlige og sørsamisktalende.

Språkkonferanse ble en suksess – Gir oss styrke til å fortsette

Det var stappefullt på Samisk språkkonferanse. Samer fra fjern og nær hadde samles i Tromsø. Det gleder Sametingspresidenten Aili Keskitalo språkhjerte.

Avduker første statue av samisk kvinne den 6 Februar på Vefsn

Den 6 februar vil den første statuen av Elsa Laula Renberg avdukes. Ifølge arrangøren blir det den første statuen av en samisk kvinne i Sápmi. Begivenheten finner sted i Vefsn og avdukingen foretas av Sametingets plenumsleder, Tom Sottinen. Ut over det blir den samiske nasjonaldagen markert over hele det samiske området.

Teaterstykke ble virkelighet – Det gikk troll i ord

I teaterstykket «Kvinnerommet» som har urpremiere på fredag, besøker en samekvinne slottet for å fortelle dronningen om reindriftsfamiliens fortvilede livssituasjon. Sist uke ble teater virkelighet da hennes majestet, Dronning Sonja inviterte den samiske kunstneren, Máret Ánne Sara på slottsbesøk.

Sametinget glad for OEDs nei til Sandhaugen vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har tatt til følge klagene på NVEs vedtak om forlenget frist for byggingen av Sandhaugen vindkraftverk i Tromsø.

Sider