Nyheter

“Sööfe” lanseres på NRK Super i desember

I desember får vi se den sørsamiske ungdoms-tv serien «Sööfe» på NRK Super. – Vi gleder oss, sier NRK barne-tv redaktør Norleif Krokmo.

– Det dårligste statsbudsjettforslaget hittil

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2020 er det dårligste budsjettet for samiske formål som den borgerlige regjeringen har kommet med på seks år, tatt prisjustering i betraktning.

Hedret for å ha kjempet for det samiske

På hver deres måte har de jobbet hardt for det sørsamiske. Sist helg da de ble utnevnt som æresdoktorer av World Indigenous Nations University tok vi en lengre prat med om deres liv og virke.

Storesøster møter FN

Kunstner og støresøster Maret Anne Sara møter FN´s Spesial Rapportør for Menneskerettigheter for å snakke om statens behandling av Jovsset Ante

- Reindriftsstyret må ta hensyn

Til tross for at Jovsset Ante Sara selv har kommet frem til en midlertidig løsning på reintallet sitt i påvente at behandling i FNs kommisjon, opprettholdes tvangsmulkten på 600.000 Kroner. Arbeiderpartiets sametingsgruppe ber Reindriftsstyret om å fjerne boten.

Inviterer til lávvusamtaler om Nussir og Jovsset Ánte

Hammerfest og Kvalsund er åsted for to store samiske rettighetssaker i 2019. Derfor inviterer Norske Samers Riksforbund (NSR) til lávvuleir ved Repparfjorden med samtaler, kulturelt program og alliansebygging førstkommende lørdag.

– Her har det vært stille

NSR samepolitiker og aktivist Beaska Niillas kan melde om en rolig dag i Kvalsund.

På tur til Kvalsund for å passe på

NSRs politiker og aktivist Beaska Niillas er på vei til Kvalsund, for å være tilstede når Jovsset Ánte Sara og Kvaløya reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga.

– Regjeringen somler i Jovsset Ántes sak

SV stortingspolitiker Torger Knag Fylkesnes er overrasket over at den norske stat ennå ikke har behandlet anmodningen fra FN. Regjeringen har allerede brukt to måneder på dette.

–Vi sitter ikke stille når staten kommer

BeaskaNiillas, sentral samepolitiker og aksjonist vil ikke sitte stille når staten med hjelp fra politiet tvangsslakterJovsset Ánte Saras flokk. 

Med politiets hjelp vil staten slakte Jovsset Ántes flokk

Hverken den norske stat ellerØst-Finnmark tingrett lytter til FNs anmodning om å vente med tvangstiltak. Når Jovsset Ante Saras reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga i september, vil Landbruksdirektorat med hjelp fra politiet, tellekorps, slakteri, fylkesmann og Mattilsynet, fullføre tvangsslakting av Saras flokk. 

– Hjelp meg å hjelpe Margareth så hun får studert i Sápmi

Da det er umulig å få stipend om du er ikke-vestlig, har Inger Anne Marie Pulk startet en innsamlingsaksjon for at Margareth Kihulla fra Tanzania kan studere master i urfolksjournalistikk ved Sámi allaskuvla.

– Vil du skrive for SÁMi ođasmagasiidna?

SÁMi ođasmagasiidnas faste freelancer som fortalte hva som skjedde i sørsamisk område, har fått seg fast jobb. – Derfor vil vi gjerne finne en som kan skrive for oss i Sør-Sápmi.

- Kaster gjerne NVE planen på havet

Arbeiderpartiet på Sametinget ønsker å fjerne alle samiske områder fra NVEs rammeplan for vindkraft.

Bringer joik ut til hele Europa

Når Ella Marie Isaksen vant stjernekamp og bragte joik og samisk musikk ut til det norske folk ble det en merkedag i Sápmi. Nå har vi fått en ny merkedag i Sápmi og Fred-René Øvergård Buljo kjent som Fred Buljo og KEiiNO skal bringe joik ut til hele Europa under Eurovision Song Contest i Tel Aviv 19 mail 2019.

En rein suksess

På under 10 år har Rørosrein blitt en av de mest fremgangsrike samiske bedriftene i Sápmi. Bedriften har på få år gått fra 2 årsverk til 7 og jobber hele tiden med å utvikle nye og spennende produkter.

Sider