Magasin

Radiokino med samiske kvinner

I et samarbeid med Radio Rakel har Susanne Nordmann og Eva Maria Fjellheim produsert en serie radiodokumentarer hvor de intervjuer kvinner i Sápmi om hvordan de opplever sin samtid.

Mii – Gos – Goas? 11.-18.05

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Ungdom vil løfte #MeToo fram i Sápmi

Under emneknaggen #sápmitoo vil ungdomsorganisasjonen Noereh ta opp kampen mot seksuelle overgrep og trakassering også i Sápmi.

Mii – Gos – Goas? 04.-11.05

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Seier kan gi lovendring

Forrige uke var en av de viktigste sakene i reindriftas historie oppe i høyesterett. Saken som kan spores helt tilbake til 1800-tallet, da striden mellom sørsamisk reindrift og grunneiere begynte.

Mii – Gos – Goas? 27.04-04.05

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Mii – Gos – Goas? 20.-27.04

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Mii – Gos – Goas? 13.-20.04

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken, slik at dere kan se om det er noe dere synes er spennende og bare må få med dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Hva - Hvor - Når? 16.03-06.04

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!

Hva - Hvor - Når? 09.03-16.03

V i tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi ođasmagasiidna!
KRONIKK:

I de samiske områdene burde butikker i større grad synliggjøre samiske språk

Samisk og norsk skal være likeverdige språk i henhold til samelovens språkregler. Sametinget vil utfordre både private og offentlige institusjoner til å synliggjøre og bruke samisk språk i større grad. Denne utfordringen er en del av språkreformen som Sametingsrådet fremmer i forbindelse med plenumsmøte i mars.

Mii - Gos - Goas? 16.-23.02

Velkommen til Hva? Hvor? og Når? spalten i SÁMi ođasmagasiidna! Her kan du lese noe av det som skjer i Sápmi i det nærmeste.

HVA-HVOR-NÅR? 09.02 - 16.02

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

Samisk jul før og nå

Før i tiden var det mange tradisjoner og sagn knyttet til jul i Sápmi. I moderne tid har mange av disse tradisjonene forsvunnet. SÁMi ođasmagasiidna har funnet fram noe av det som har blitt skrevet om samiske juletradisjoner.

Hva? Hvor? Når? 22.12 - 05.01

Vi tar for oss noe av det som skjer i Sápmi i løpet av uken. Slik at dere kan se om det er noe her som dere synes er spennende og bare må få dere. Velkommen til hva, hvor og når spalten i SÁMi Magasiidna!

Hva synes folk om rettsaken?

SÁMi ođasmagasiidna har snakket med folket utenfor Stortinget om hva de tenker om rettsaken til Jovsset Ánte.

Sider